Intimní historie - prostituce

9. únor 2008

Ať se to bude mravokárcům líbit nebo ne, v dnešním seriálu Intimní historie se budeme s PhDr. Vlastimilem Vondruškou a Adrianou Krobovou věnovat jednomu z nejstarších ženských řemesel- prostituci. Připomeneme si tak nejen fakta, která jsou známá o začátcích, ale také postupný vývoj v přijetí společností.

Ukázka z knížky Intimní historie
"V sumerských, babylonských i asyrských chrámech sloužily kněžky, rozdělené do několika kategorií. Povinností kněžek bylo neustále opakovat rituály zajišťující dobrou úrodu a plodnost. Proto přicházeli muži do chrámů, odevzdávali peněžní dary, dobytek či obilí, olivový olej, víno a někdy i otroky jako milodary bohyni a poté provozovali s kněžkami předepsaný rituál tělesného styku. Na základě tohoto obřadu je podle víry bohyně obdařila novou silou. V jednom babylonském textu se dochovalo vyprávění o zbožné manželce, která přesvědčuje svého bezbožného manžela, aby se choval slušně a častěji navštěvoval chrám - nevěstinec. Na hliněné destičce je klínopisem zapsáno, že mocná Aštarta je ochránkyní svých kněžek(tedy v dnešním smyslu nevěstek), které pracují v jejím chrámu, stejně jako těch, které sedí u vchodu, nabízejí se příchozím a pak s nimi odcházejí do hostinců. Většina autorů proto šmahem označuje kněžky bohyně Aštarty za nejstarší profesionální nevěstky, jenže takové zjednodušení je přece jen trochu zavádějící, protože nemůžeme pominout faktor náboženské víry. Ženy sloužily v chrámu sice za mzdu, ale často se mezi kněžkami bohyně Aštarty objevují i dívky z neobyčejně zámožných rodin, které nepotřebovaly vydělávat peníze podobným způsobem. Lze proto celkem oprávněně tvrdit, že primární motivací žen a dívek byla opravdu služba bohům."

Ukázka z knížky Intimní historie
"Smilstvo( tedy nemanželský sex) pranýřovala církev ostře po celý středověk, ale o prostituci většinou cudně mlčela. Důvod celkem výstižně postihl ve třináctém století vynikající učenec a otec scholastiky Tomáš Akvinský( po smrti kanonizovaný za světce), který napsal :" S prostitucí ve městech je to stejné jako s toaletami v palácích. Jsou nepříjemné, ale jestliže je člověk odstraní, rozšíří se zápach a hniloba." Stejnou ideu opakuje i dekret benátské Velké rady z roku 1358, v němž se tvrdí, že prostituce je pro řádný chod světa nezbytná."

Ukázka z knížky Intimní historie
"Nevěstky v Praze se většinou nabízely přímo v hostincích a lázních, ale bylo je také možno navštívit v hampejzech. Pokud bychom přišli do Prahy na konci čtrnáctého století, mohli bychom si vybrat hned dvě předměstské čtvrti, pokud by nám ovšem nevadilo, že to byla místa té nehorší pověsti a kromě prostitutek zde sídlila městská spodina a také kat se svými pacholky. Tím jedním byl rozlehlý dvorec s řadou malých domků na staroměstském předměstí, označovaný jako Benátky, druhým čtvrť nazývaná Krakov u hradeb Nového města pražského."

A připojit můžeme ještě jedno zastavení u charakteristiky nevěstek, jak je viděla minulost...
Ukázka z knížky Intimní historie
"Ve slovníku Daniela Adama z Veleslavína z roku 1598 se uvádí přesná dobová definice hesla kurva :"Ženská, která za ouplatku, ze mzdy nebo ze zisku se propůjčuje buď jednomu, od něhož se živí( kuběna, souložnice, ženina), nebo každému krásu svou za peníze prodává, každému svolí"

Logo

A vynechat nesmíme ani finanční nároky, které tuto služby od starověku provázejí....


S prostitucí svým způsobem souvisí ale i další téma, které v seriálu Intimní historie budeme s PhDr. Vlastimilem Vondruškou probírat. Už za týden se totiž budeme věnovat historii a vývoji spodního prádla. Poprvé v premiéře magazínu Zrcadlo 8.2.2008.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio