I když lidé padnou podruhé nebo potřetí, vidím naději, říká „vynálezce“ hagioterapie Remeš

12. březen 2017

Prokop Remeš je psychoterapeut, který pracuje s lidmi se závislostmi a léčí je pomocí hagioterapie. Je zakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Je také lékařem – gynekologem a v neposlední řadě má silný vztah k hudbě, třetí desetiletí vede farní sbor v Kobylisích.

Jak se dá na vysoké profesní úrovni tak široký záběr zvládnout? „Nejvíc jsem psychoterapeutem, působím v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Pracuji se závislými prostřednictvím biblických příběhů. Vnímám to jako průnik a obohacování oblastí psychoterapie a náboženství, religióznosti a psychologie.“

Původní profese Prokopa Remeše je gynekologie, později se začal věnovat psychoterapii. „Oblast religionistická a psychologická se začala prolínat v otázce sekt. Stal jsem se jedním ze zakládajících členů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Nabralo to novou dimenzi, dívat se na tyto věci z pohledu podlehnutí, z pohledu lidí, kteří jsou v této situaci nešťastní a neví, jak se chovat.“

Lékař, teolog a hudebník Prokop Remeš

Sekty byly velkou otázkou v 90. letech. Od začátku nového tisíciletí se začíná centrum pozornosti a rizikovosti přenášet na jedince, tedy na léčitele, šamany, astrology. „Může to být nebezpečné, vztah závislosti se vytváří snadno, když člověk zažije, že mu bylo pomoženo, nehledě na to, jestli je to realita. Cítí se uzdraven a v ten okamžik si člověka, který pomohl, může dosadit jako nezviklatelnou autoritu, která mu může mluvit do života ze všech možných úhlů a člověk bezmyšlenkovitě podléhá manipulaci.“


V Bibli je popsaný nejstarší příklad psychoterapie v dějinách lidstva. Král David se zamiluje do cizí ženy a má s ní dítě. Jejího muže nechá zabít v bitvě a ženu si vezme za manželku. Po čase k němu přijde prorok Nátan, který vypráví příběh. Boháč má pohostit návštěvu, nevezme však ovci ze svých velkých početných stád, ale ukradne ovečku chudého souseda. Král David říká, že ten muž je hoden smrti a musí všechno několikanásobně nahradit. V ten okamžik Nátan řekne: „Ale ten muž jsi ty.“ A král David změní svůj život.

Hagioterapie je metoda, kterou Prokop Remeš „vynalezl“ a považuje ji za meditační zpracovávání biblických příběhů. „Když člověk čte biblický příběh, má pocit, že se dívá z okna a najednou se mu před očima objeví, že se dívá do zrcadla. Najednou si řekne: vždyť to jsem přece já. Může to být silný a pozitivně otřásající moment, kdy člověk sebe sama nahlédne z nějaké nové situace. Třeba se mu nasvítí východisko ze situace, ve které nevěděl, jak dál.“ Na tento druh terapie reagují nevěřící lidé lépe než ti, co v Boha věří.

Za hmatatelné výsledky terapie se dá považovat fakt, že lidé se mění. „Člověk třeba po dvou letech přijde znovu, protože zrecidivoval, přijde i potřetí. Ale vidím, že je jiný než před pěti lety, stává se citlivější vůči hodnotám, morálce, otázkám viny, smrti, smyslu života. Posun u lidí je pro mne velká satisfakce.“

Prokop Remeš se kromě všech odborných aktivit věnuje i vedení hudební skupiny při salesiánské farnosti v Praze-Kobylisích. Před 30 lety se setkal s pojetím rytmické hudby, která má vytvořit oporu pro zpěv celého kostela. „Dělám to letos už 29. sezónu, nikdy bych netušil, že to tak dlouho vydrží. Hudba má mocný vliv, složka prožitková je silnější, než si připouštíme.“

autoři: ehů , sch
Spustit audio