Rok 2018 může být dobrý, když se nebudeme chovat jako uražené děti, myslí si kardinál Duka

8. leden 2018

Zatímco část českého národa přivítala nový rok 2018 v záplavě pohádek, kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, ho vítal na návrší u Poříčí nad Sázavou v kostelíku svatého Klimenta.

Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas mají čtyři z deseti Čechů od roku 2018 pozitivní očekávání. I když to vypadá optimisticky, podle kardinála Duky se o nás spíše říká, že jsme pesimisté. „Domnívám se, že ve společnosti je až přespříliš mnoho obav a nejistot a že jim pak unikáme touhou po lepším,“ domnívá se Duka.

Skoro sedmdesát procent Čechů se obává útoku ze strany Islámského státu. „Jeden aspekt je, že když dojde k takovému ataku, je mu až příliš detailně věnovaná pozornost a v divákovi tím, že má tento obraz stále před očima, to vyvolává obavy. Druhý moment, který je také důležitý, je, že naši lidé mají v rámci cestování zkušenosti s problémem, že multikulturní obraz společnosti se nepodařil,“ myslí si kardinál.

Dobrý rok 2018

Podle Medianu mají lidé také obavy z oslabení evropských hodnot vlivem migrace. „Musíme si přiznat, že lidé mají oprávněné obavy, když sledují přenos z parlamentu, pan poslanec lže, jako když tiskne, a jeho poslanecký kolega ho brání, že nelže, jen vidí věc z jiného úhlu pohledu. Nedivme se, že s těmito momenty se musí Evropa jako taková vypořádat. Otázka věrnosti, pravdomluvnosti a otevřenosti je všelidská a o tyto hodnoty jde,“ říká Duka.

Na letošní rok připadá řada osudových výročí, od středověku po 20. století. Velká výročí jsou logicky spojena i s velkými slovy, jako jsou vlast, vlastenectví a národní hrdost.

Ve svém novoročním komentáři kardinál napsal, že bude v letošním výročním roce usilovat o napravení hodnot a paradigmat souvisejících se vznikem Československa, zejména Masarykových chyb – například nezavedení slovenské autonomie, i když ji sliboval v Pittsburské deklaraci.

„Rok 2018 může být dobrý, když se nebudeme chovat jako uražené děti nebo operní primabalerína,“ uzavírá Dominik Duka.

autoři: dst , jpr
Spustit audio