Host Studia Leonardo: Jan Hovorka, vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší

17. únor 2014

Co znečišťuje ovzduší?

O kvalitě ovzduší slýcháme dnes a denně. Co přesně zapříčiňuje znečištění vzduchu, který dýcháme? Částice, které jsou zdraví škodlivé, zkoumá tým pod vedením hosta pondělního Studia Leonardo doktora Jana Hovorky z Přírodovědecké fakulty UK. Jeho odbornost a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na atmosférický aerosol.

Jedná se o kapalné, pevné nebo směsné částice, které se vznáší v atmosféře a jsou tak snadno vdechnutelné člověkem. Protože tyto částice mohou být složeny ze škodlivin, nebo jsou na ně škodliviny vázány, je z hlediska lidského zdraví předmětem sledovaní koncentrace částic menších nežli 10 nebo 2,5 mikrometru. Laboratoř pro studium kvality ovzduší je velmi dobře vybavena pro stanovení chemických i fyzikálních parametrů aerosolu. V minulém roce čeští vědci vyvinuli unikátní techniku, která zkoumá atmosféru pomocí vzducholodě. Toto měření pomáhá stanovit jak vysoko se šíří prach, který vzniká například při povrchové těžbě hnědého uhlí, nebo částice z výfuků aut nad dálnicí. Toto studium kvality ovzduší je jedinečné a zájem o něj projevili například i odbornici z americké NASA.

Moderuje Michael Rozsypal.

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. je vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší v Ústavu pro životní prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na určování zdrojů znečištění atmosféry a na fyzikální a chemickou charakteristiku atmosférického aerosolu. Je členem řady českých i zahraničních vědeckých organizací, publikuje v odborných periodikách, píše knihy.


Spustit audio