Hitler ven, Stalin sem!

11. březen 2021

Měla třetí republika šanci nebýt jen trapným mezikrokem ke komunistické totalitě, obdobně jako republika druhá k nacistické okupaci? A existovaly tu vůbec síly, které se samostatnost, či spíše její obnovení, snažily obhájit?

02062553.jpeg

Kde se vlastně nachází bod obratu, kdy jsme se definitivně zařadili do sovětského bloku? Rozhodně to nebyl až únor 1948, kdy se „jen“ institucionalizoval faktický stav předchozího období.

Účinkuje: historik Petr Hlaváček
Připravil: Pavel Hlavatý
Premiéra: 14. 7. 2018

Šlo o odmítnutí Marshallova plánu, jeho přijetí ale tehdy už schválila a deklarovala československá vláda včetně komunistů. Šlo o přímý Stalinův příkaz v roce 1947, nebo o vítězství komunistů v polosvobodných volbách v roce 1946? Nebo to byl podpis  československo-sovětské smlouvy v roce 1943, anebo šlo o snad o nějakou událost ještě dřív?

Pseudoproblém?

Spor o naši příslušnost k Východu či Západu, který se vedl v letech 1945-1948, byl vlastně již pseudoproblémem.

Archiv Plus: Léto 1948 – nejen o pohřbu Edvarda Beneše

Pohřeb Edvarda Beneše

Po zvolení předsedy KSČ Klementa Gottwalda prezidentem na konci června 1948 obsadili komunisté i formálně všechny nejdůležitější posty v zemi. Nejdůležitější událostí následujícího období pak byla jednoznačně smrt prezidenta předchozího, doktora Edvarda Beneše.

V té době už v české části obnovené republiky – kromě několika myslitelů, novinářů či zcela solitérních politiků – nebyl nikdo, kdo by usiloval o byť jen trochu větší autonomii československého státu a kde už z cenzurních i autocenzurních důvodů nebylo možno na toto téma otevřít veřejnou diskuzi.

Ani nejvýraznější představitelé vnímaní jako demokraté, tedy prezident Edvard Beneš, ministr zahraničí Jan Masaryk, špičky národně socialistické a lidové strany, sociální demokrat Václav Majer, nedokázali v předúnorovém období veřejně vystoupit a skutečný stav věcí alespoň pojmenovat. I osobnost prvního řádu – literární kritik Václav Černý – se buď kardinálně mýlil, nebo spíše strategicky ustoupil na pozici „i Východ i Západ“.  

Mezi osobnosti, které se alespoň snažily na skutečný stav věci upozornit, pak patřil politolog a novinář Pavel Tigrid, novinář a později spisovatel J. M. Kolár, historik Bohdan Chudoba či publicista Ladislav Jehlička (tento výčet není samozřejmě kompletní). Tito lidé – prakticky bez výjimky – skončili buď v exilu, nebo ve vězení.

V pořadu zazní ukázky z dobových publicistických textů i vzpomínek. Hovoří – ve stylové kavárně Louvre – historik Petr Hlaváček a zazní i dobová hudba.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související