Fenomén pražského jara: mítinky

14. červenec 2013

Vtipné glosy, krátké analýzy, (ne)adekvátní úvahy, drobné příběhy, tahy na nové politické kariéry - to vše je možno slyšet na dvou klíčových mítincích z března roku 1968 nazvaných Mladí se ptají...

Jedním z důležitých prvků počínajícího pražského jara roku 1968 byly nejrůznější diskusní akce včetně masových mítinků. Ty na jedné straně odrážely proces radikalizace československé veřejnosti a na straně druhé byly do značné míry motorem této radikalizace.

Sestava známých osobností z kulturní, politické, vědecké i žurnalistické komunity, kteří se těchto akcí v roli diskutujících účastnily je z odstupu velmi zajímavá, stejně jako názory, které na těchto setkáních zaznívaly.

Často přitom šlo o myšlenky, které byly - zvláště mezi neprivilegovanou nestranickou veřejností - jaksi samozřejmé již řadu let (mnohdy už od roku 1948 či těsně následujícího období) a mnozí diskutující tak vlastně pouze z výšin svých privilegovaných postavení objevovali občanům druhé kategorie dobře známou Ameriku.

V pořadu jsme vybrali ze dvou klíčových mítinků března 1968, kdy se začalo formovat a verbalizovat společenské napětí ilustrované a současně poháněné faktem, že nenáviděný a dogmatismus minulé - jak tehdy mnozí věřili - doby personifikující Antonín Novotný stále ještě vykonává funkci prezidenta republiky (z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ byl odvolán 5. ledna a nahrazen Alexanderem Dubčekem).

Některá jména a stručné charakteristiky vystupování na použitých záznamech: Josef Smrkovský (já jsem ten správný politik nového typu), Pavel Kohout (sveřepé prohlédnutí), Jan Procházka (velmi vědoucí humor), Luboš Holeček (systémově uvažující studentský vůdce), Gustav Husák (ve správný čas, na správném místě), Marie Švermová (dáma, která byla zcela mimo), Ota Šik (suchopárný technokrat), Eduard Goldstűcker (překvapivý maoista).

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio