Dokument Střídavka: Střídavá péče očima dětí, které v ní žijí

5. prosinec 2018

Může dětem prospět střídání rodičů a život mezi dvěma domovy? Odpověď na tuto otázku rozděluje společnost do dvou nesmiřitelných táborů.

Jedni „střídavku“ striktně odmítají a zdůrazňují, že dítě potřebuje jeden domov a stabilní zázemí. Druzí naopak „střídavku“ prosazují za jakýchkoliv podmínek a tvrdí, že péče obou rodičů zcela převáží případné nedostatky.

V občas vyhrocených, často virtuálních diskuzích se těžko prosazuje hlas zlatého středu, žádající pečlivé zvážení každé konkrétní situace, především osobnosti nezletilého dítěte, jeho přání i kvalitu vztahů mezi rodiči.

Sourozenci točí dokument

Jak ale vnímají „střídavku“ samotné děti? Právě jejich zkušenosti a prožívání života mezi dvěma domovy společenská debata palčivě postrádá. Ostravští sourozenci Anička a Vojta se proto uvolili natočit spolu s Dášou Misařovou a dramaturgem Ivanem Studeným rozhlasový dokument, ve kterém pozvou posluchače do svého rozpolceného světa.

Co je to ta střídavá péče? ptá se Anička Vojty

Oba žijí ve střídavé péči pátým rokem. Rodiče se na ní domluvili vlastně hned po rozvodu. Na otázku, jak se jí líbí „střídavka“, odpovídá jedenáctiletá Anička: „Už jsem si zvykla.“ Osmiletý Vojta zas: „U mě je to už klasika, ale takový kluk, který do střídavky přijde až teď, ve třetí třídě, to má těžké.“

Maminka Helena je přesvědčená, že lepší je dobře fungující střídavá péče, než na oko fungující úplná rodina. Tatínek Jenda chce všechno pečlivě promyslet a naplánovat, aby nebyla honička.

Již staří Římané

„Střídavka“ není výmysl nového řádu moderního světa. Objevila se třeba v řecké báji: „Filemón navrhoval, aby i po rozvodu pečovali o svá dítka rukou společnou a nerozdílnou. Bauksis soudila, že lépe bude se v péči střídat, měsíc jeden, druhý měsíc druhý.“ Náš právní řád střídavou péči adoptoval v roce 1998 novelou zákona o rodině.

Podle soudkyně a zakladatelky Sdružení rodinně právních a opatrovnických soudců Libuše Kantůrkové může střídavá péče fungovat jenom tam, kde jsou rodiče schopni dát přednost zájmům dítěte před svým egem.

Spustit audio

Související