Dítě vyléčené z infekce virem HIV

4. březen 2013

Američtí lékaři popsali vůbec první případ funkčního vyléčení infekce virem HIV. Je jím dítě, které se narodilo HIV pozitivní matce.

Dítě, které pochází z venkovské oblasti Mississippi, se narodilo v červenci roku 2010. Porod byl předčasný, v 35. týdnu těhotenství, a právě to zřejmě bylo klíčové. Testy na HIV pozitivitu u novorozenců obvykle zaberou šest týdnů, po kterých je případně zahájena antiretrovirová terapie. U nedonošeného dítěte však testy proběhly rychleji a antiretrovirotika byla nasazena už za 31 hodin po porodu. Laboratorní testy v šestém, dvanáctém a dvacátém dnu ukazovaly, že v krvi dítěte koluje virus HIV. Od 29 dne se však jeho přítomnost nedala standardními testy prokázat.

Léčba antiretrovirotiky pokračovala až do 18. měsíce, pak ale ustala, protože dítě dočasně zmizelo z dohledu lékařů. Za deset měsíců poté prošlo dítě sérií krevních testů. Žádnému z nich se nepodařilo prokázat výskyt viru HIV v krvi. Negativní byl i test na přítomnost specifických protilátek, který se považuje za standardní klinický indikátor infekce virem HIV. Jinými slovy, dítě se zřejmě podařilo vyléčit. Lékaři se domnívají, že téměř okamžité nasazení antiretrovirotik zabránilo tomu, aby se v buňkách dítěte vytvořil rezervoár „spícího“ viru HIV. Právě z něj se u většiny pacientů, kteří přeruší antiretrovirovou terapii, během několika týdnů obnoví infekce.

Zdroj: amfAR

autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy
Spustit audio