Daniel Kroupa: Rodina jako politické téma

16. listopad 2018

Rodina byla vždycky důležitým politickým tématem a požívala ochranu a rozmanitá privilegia. Nyní se však stala tématem zvláště aktuálním v souvislosti s otázkou, zda má stát taková privilegia poskytovat i jiným svazkům, než je svazek muže a ženy.

Řeč je o takzvaném zrovnoprávnění, a ta se zdá být ne zcela patřičná, protože se nejedná o všechny možné svazky, ale jen o svazky dvou gayů a dvou leseb.

Manželství přináší do společnosti nový život, to homosexuální páry nedokáží, říká lidovecký poslanec

Homosexuálové, gay, lgbt, muži, svatba

Mají mít stejnopohlavní páry právo uzavírat manželství? Umožnit to má návrh poslankyně Radky Maxové (ANO), který je na programu nadcházející schůze Sněmovny. Je česká společnost připravena na manželství pro všechny, nebo je třeba hájit tradiční rodinu?

Mluvíme-li o státu, máme na mysli stát moderní, který je založen na liberálním principu, že se nevměšuje do soukromého života svých občanů, ani jejich vztahů. Manželství a rodina je vlastně výjimkou a dosud obecně přijímaným důvodem je skutečnost, že právě v tomto vztahu se většinou rodí noví občané státu, je o ně postaráno po stránce materiální, duševní i duchovní.

Mužský i ženský vzor

Jinými slovy: občanům se v rodině dostává prvotní výchovy a vzdělání, v rodině se občan učí základům slušného chování, nezbytného pro pokojné soužití společnosti. Hlavní břemeno výchovy v počátečních fázích tohoto procesu spočívá na ženách a vlastně začíná již v těhotenství. Psychická i fyzická zátěž vrcholí porodem a následným šestinedělím.

HLASUJTE: Jaký je váš názor na manželství osob stejného pohlaví?

Stejnopohlavní svazek - manželství homosexuálů

Nejdříve na prosincové schůzi dokončí poslankyně a poslanci úvodní kolo debaty o uzákonění manželství jako svazku muže a ženy i o uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry.  A co si myslíte vy?

Dítě se od matky osamostatňuje pozvolna a pro jeho emocionální vývoj je nezbytný tělesný kontakt spojený s prožitky přijetí. Ve svém dalším vývoji je podle psychologů pro dítě prospěšné, pokud má mužský i ženský rodičovský vzor a pokud se přirozeně rozvíjejí jeho vztahy k oběma pohlavím.

Vstup do světa řeči je významným mezníkem ve vývoji dítěte a rovněž se ve své prvotní fázi rozvíjí uvnitř rodiny, kde si osvojuje jak základy komunikace, tak základy samostatného myšlení.

Fungující rodina je nejlepší prostředí

Někdo namítne, že to všechno mohou děti získat i ve státem provozovaných ústavech. Mohou, ale jak ukazuje zkušenost, jen ve výjimečných případech nemají děti z ústavů po jejich opuštění vážné problémy se začleněním do společnosti. Cestu k životním úspěchům mají takové děti mnohem obtížnější a často zhola nemožnou.

Filozof a vysokoškolský učitel Daniel Kroupa

Ospravedlnit pobyt v takovém ústavu lze jenom tehdy, pokud do něj přicházejí z prostředí ještě horšího. Zkrátka fungující rodina je pro výchovu dětí tím nejlepším prostředím a přípravou nových občanů, poskytuje veřejnou službu, kterou stát honoruje zmíněnými privilegii. Zajisté, že takto nefungují všechny rodiny, vždy a všude. Ale stále ještě obvykle.

Jestliže nyní někdo požaduje, aby se ochrana a privilegia poskytovaná manželství a rodině udělovala i jiným soukromým svazkům, měl by předložit opravdu závažné důvody, proč by to měl stát činit. Volání po zrovnoprávňování by totiž také mohlo skončit tím, že stát přetížený závazky je nakonec zruší pro všechny. Doufám, že při zdravém rozumu se to nestane.

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio