Apolena Rychlíková: Česko, alkoholová velmoc. Problémy začínají už u mladých dospívajících

12. únor 2024

To, že Česká republika patří dlouhodobě k zemím, kde se konzumuje nejvíce alkoholu v Evropě, je všeobecně přijímaným veřejným tajemstvím. Každý rok vyjdou žebříčky rizikového pití a každý rok jim dominujeme. Jen krátké shrnutí: Spotřeba alkoholu v ČR dlouhodobě odpovídá 10 litrům čistého alkoholu na osobu.

Denně pije alkohol téměř 10 procent dospělé populace a podíl denních konzumentů je dlouhodobě stabilní. Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádí 12 procent populace. Počty těch, kteří se potýkají s pitím rizikovým, se šplhají ke statisícům.

Čtěte také

Zatímco častá konzumace nadměrných dávek alkoholu je nejvyšší mezi mladými dospělými a s věkem klesá, každodenní konzumace alkoholu s věkem roste. Pak je tu ještě jedno prvenství. A týká se jedné z nejvíce zranitelných skupin ve společnosti: dětí a dospívajících. Stává se, že poprvé u nás alkohol ochutnají už jedenáctileté děti.

Konkrétní čísla jsou poměrně děsivá: zkušenost s konzumací alkoholu má téměř pětina jedenáctiletých dětí, ve třinácti letech je to téměř polovina a v patnácti už asi tři čtvrtiny mladých lidí. V tom jsme opravdu evropskými, možná snad i světovými mistry. Dobrou zprávou budiž, že tento trend vykazuje pomalou, ale přece jen nějak klesající tendenci.

Hledat politické cesty

Podle dat z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti má problémy s alkoholem takřka 115 tisíc dospívajících. Za jejich potíže s alkoholem mohou mnohdy sami rodiče, celá čtvrtina dětí a dospívajících si totiž poprvé přiťukla s nimi, či pila pod jejich dohledem.

Čtěte také

Třetina rodičů však své děti vůbec neinformovala o možných rizicích, které s sebou pití alkoholu nese. I to ukazuje, jak normální a normalizované je u nás pít. Nejen, že rodiče úplně běžně konzumují alkohol před dětmi, čímž jim dávají špatný příklad. Ale ještě – často s falešným pocitem, že přece mají vše pod kontrolou – dětem sami alkohol aktivně nabízejí.

Jenže skutečnost, že s alkoholem začínají děti kolem jedenácti let věku, je děsivá. Věk totiž při budování závislosti hraje zásadní roli. Zkrátka: čím dříve s pitím nebo užíváním jiných látek začnete, tím větší máte pravděpodobnost, že budete závislí.

A tím závislosti zase zřetězí do další generace. Nehledě na to, že alkohol konzumují dospívající, si mohou krom závislosti zadělávat i na další problémy: s docházkou ve škole, v oblasti duševního i fyzického zdraví, nebo se mohou potýkat i s narušením zdravého sexuálního vývoje.

Apolena Rychlíková

Je to právě transgenerační přenos, co v kombinaci se společenskou přijatelností pití alkoholu hraje roli v tom, proč u nás tolik dospívajících pije, a kdy s alkoholem začínají. Rizikové pití dospělých je jedna věc, alarmující a problematická pro celou společnost, se kterou se mělo něco dělat už dávno.

To, jak brzy se v Česku s pitím alkoholu setkávají děti a dospívající, je ještě násobně větší problém. Jeho neřešením si zaděláváme na další dekády závislostí a z nich pramenících problémy. Zdravotní, ekonomické, sociální i ty v oblasti domácího nebo sexualizovaného násilí. Nebylo by už na čase pokusit se ten koloběh lidí v závislostech nějak přetnout a hledat politické cesty, jak závislost na alkoholu řešit?

Autorka je publicistka a dokumentaristka

Spustit audio