Zima 1953: Pohřby, volby a vzpomínky

20. leden 2023

V březnu 1953 v SSSR umírá komunistický vůdce Stalin a po návratu z jeho pohřbu umírá v Praze také tuzemský místodržící Gottwald. Jeho prezidentským nástupcem se pak stává dosavadní premiér Zápotocký.

Před odletem na Stalinův pohřeb pronáší prezident Klement Gottwald svůj poslední (a zvukově dochovaný) projev, který se v některých pasážích podobá spíše litanické básni. Z tohoto vystoupení jsou zařazeny dvě krátké ukázky.

Čtěte také

V den Stalinova pohřbu se na Václavském náměstí konala panychida, na které promluvil také ministr zahraničních věcí Viliam Široký, který se krátce nato stal československým premiérem. Z jeho vystoupení je rovněž zařazena krátká ukázka.

Nad úmrtím obou nenahraditelných komunistických velikánů bědoval ve svém rozhlasovém pořadu Na okraj dne místopředseda vlády akademik Zdeněk Nejedlý. Obě úmrtí ho zjevně zdrtila, ovšem vlastní narozeniny považoval – podle vybrané ukázky - přece jen za důležitější.

Spontánní dělnická delegace

Po smrti předsedy KSČ a československého prezidenta Klementa Gottwalda se ve vedení komunistické strany rozpoutal mocenský boj.

Čtěte také

Funkce předsedy KSČ byla zrušena a v následujících měsících se vedení strany postupně zmocňoval do té doby poměrně nevýrazný aparátčík Antonín Novotný, který sváděl mocenský zápas s čerstvě zvoleným prezidentem Antonínem Zápotockým. Ze Zápotockého formální prezidentské volby jsou zařazeny dvě obsáhlejší pasáže.

Další ukázka je vybrána z pozoruhodného historického zvukového dokumentu. V únoru 1948 organizovala KSČ jako jednu z forem nátlaku „spontánní“ dělnické delegace k prezidentu Edvardu Benešovi, aby se podvolil komunistickému diktátu. Členové jedné z těchto delegací byli o pět let později pozváni do rozhlasového vysílání, kde v diskusi v podstatě bez zábran hovořili o svých tehdejších záměrech.

V pořadu dále zazní ukázky z rozhlasového vystoupení Gusty Fučíkové určeného dětem, ze zvukové podoby slavné knihy Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka a vybrané pasáže z rozhovorů s herci Václavem Vydrou, Růženou Naskovou a s egyptologem Františkem Lexou. 

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio