Ženy mezi třicítkou a čtyřicítkou rodí a rozvádí se. Obojí se může podepsat na infekci papilomavirem, proto se jim nabízí HPV DNA test

16. červenec 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dívka, intimní problémy, gynekologie

Až 40 procent českých žen nechodí pravidelně na gynekologické prohlídky, také proto jich až 400 ročně umírá na související nádorová onemocnění. Přitom je už 13 let k dispozici cytologický screening a od letošního roku HPV DNA testování. „Jedná se o stěr stejný jako v případě o cytologického stěru. Cílem je vyhodnotit, zdali je v buňkách děložního čípku přítomen lidský papilomavirus, původce rakoviny děložního čípku,“ vysvětluje onkogynekolog Jiří Sláma.

Test na přítomnost papilomaviru může odhalit nádor ještě o něco dříve než dosavadní metody. „Protože nám pomáhá identifikovat populaci, která je v riziku možného rozvoje rakoviny děložního čípku. A také populaci, která toto riziko má extrémně nízké,“ přibližuje Sláma z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Čtěte také

Když pacientce vyjde test pozitivní, můžou z toho vyplynout dva závěry: „První je, že pacientka má v době testování už přednádorový stav nebo dokonce rakovinu, kterou žádná metoda neodhalila.“ 

„Bohužel cytologie, kterou používáme už dlouho, má svoje limity. Díky nové metodě jsme schopni tyto limity překonat a zpřesnit naše gynekologická vyšetření,“ zdůrazňuje výhody nového testu Sláma. 

Druhý důsledek pozitivního testu je ten, že pacientka sice HPV má, ale nenachází se u ní zatím žádný nádorový nález. „Taková pacientka je informována o tom, že je v riziku. O takovou pacientku se budeme starat poněkud intenzivněji než o tu, která výsledky testů bude mít negativní.“

Ženy mezi porodem a rozvodem

Test je určen ženám ve věku 35 a 45 let a právě tehdy je hrazen zdravotní pojišťovnou. Neobvykle přesně stanovený věk pro vykonání testů je prý kompromis.

„Test je relativně nákladný, proto jsme vycházeli při jeho zavádění z faktu, že se budeme snažit maximálně získat benefit pro všechny ženy, které v populaci máme,“ nastiňuje onkogynekolog. 

Čtěte také

„Věková kategorie 35 až 36 let jsou ženy, které ve většině případů už porodily. A my víme, že mnoho žen se virové infekce zbaví jen prostým porodem, kdy nastává řada imunologických a hormonálních změn, které jsou schopné virovou infekci i některé přednádorové změny eliminovat.“

Věkový vrchol výskytu rakoviny děložního čípku je podle statistik kolem 40. roku věku. „Takže pět let dopředu jsme schopni se o tuto populaci postarat, vyhledat ženy v riziku a o ty potom pečovat –  ošetřit je, nebo je důsledně sledovat.“ 

Ženy se mezi 30. a 40. rokem života často rozvádějí, mají nové partnery a tím i nové infekce. A stále ještě chodí na preventivní kontroly.
Jiří Sláma

Druhá kategorie jsou ženy, které infekci získávají mezi 30. a 40. rokem života. „Často se ženy v tomto věku rozvádějí, mají nové partnery a tím i nové infekce. Navíc tyto ženy stále ještě na preventivní kontroly chodí. Takže ještě v 45 letech jsme schopni zachytit mnoho žen, které můžeme pečlivě sledovat a apelovat na pravidelné kontroly,“ předestírá Sláma. 

Test si lze i uhradit

Lékaři usilují o zpřístupnění HPV DNA screeningu i dalším věkovým kategoriím, říká onkogynekolog: „Budeme se o to nadále snažit. Testování začalo v letošním roce v lednu, takže je to stále v plenkách, byť ta informační hodnota je už vědecky potvrzená několik let včetně českých dat.“

Čtěte také

„Ta jasně ukazují, že benefity z tohoto testu jsou nezměrné a násobně větší než při pouhém použití cytologie. Ženám, které nejsou ve vhodných věkových kategoriích, doporučujeme, aby test absolvovaly jako hrazenou službu. Nejde o vysokou částku, stojí asi 1000 korun.“

Poslechněte si celé Studio Leonardo, připravila ho Andrea Skalická.

autoři: Andrea Skalická , oci
Spustit audio

Související