Zájem o přírodní pohřby v Česku stoupá. Opravdu ekologickému pohřebnictví ale brání legislativa

29. leden 2022

Stále více lidí si klade otázku, jak nejen žít v souladu s přírodou, ale jak také ohleduplně ze světa odejít. Provozovatelé pohřebních služeb si proto všímají rostoucího zájmu o přírodní pohřby a ekologické uložení ostatků. Jde zejména o ukládání ekologicky rozložitelných uren s popelem ke kořenům stromů nebo pohřbívání celých těl na vzpomínkových loukách. České zákony jsou ale k moderním trendům ekologických pohřbů nepřejícné a pokrok je zatím v nedohlednu.

Jedno z přírodních pohřebišť je na příklad na Ďáblickém hřbitově. Les vzpomínek tvoří háj dubů, třešní nebo švestek, k jejichž kořenům pozůstalí ukládají urny s ostatky svých blízkých. Rozloučit se s nimi mohou na obřadním místě uprostřed hájku, kde je několik laviček, ohniště a velká kamenná skořápka s vodou.

Čtěte také

Místa uložení ostatků u jednotlivých stromů označují dřevěné destičky vyrobené z vyřazených palet. Les vzpomínek je po sedmi letech existence naplněn zhruba z poloviny.

Vedle něj vzniká Louka vzpomínek, která bude představovat přírodní pohřebiště porostlé lučním kvítím. Sloužit bude k pochovávání celých těl.

Při kremaci se uvolňuje řada škodlivých látek a je energeticky náročná. U tradičních pohřbů jsou problém plasty v rakvi a oděvu zesnulého.

Zatímco podmínkou uložení ostatků u stromů v hájku je kremace, během které se do ovzduší uvolňuje řada škodlivých látek a je energeticky náročná. V případě tradičních pohřbů je naopak problematický fakt, že rakve a oděvy pro zesnulé často obsahují plasty, které se v Zemi nerozloží.

Mělké hroby nebo vodní pohřeb

Na Západě jsou už dnes zavedené pokročilejší a ekologičtější metody jako například kompostování těl nebo uložení do plytkých hrobů v asi metrové hloubce. V půdě je pak více kyslíku a živých organismů než v případě tradičních hrobů hlubokých alespoň 160 centimetrů.

Čtěte také

Ve Spojených státech amerických je na některých místech povolena i takzvaná vodní kremace, kdy dojde k rozpuštění těla v teplé vodě za vysokého tlaku. Vzniklý roztok po přečištění může putovat zpět do přírody a vrátit tak do životního prostředí živiny.

Ostatně právě pocit, že člověk je součástí přírodního koloběhu, hraje u přírodních pohřbů velkou roli zcela v duchu rčení „prach jsi a v prach se obrátíš“.

 Poslechněte si celou Naturu Ondřeje Nováka.

Spustit audio

Související