Z mýtů národního obrození. Jaké přetrvaly dodnes?

5. září 2020

Češi a 300 let pod Rakouskem: nadprůměrně kulturní český národ, nebo národ s přirozenými sklony k demokracii? Podobné mýty vytvořili před mnoha lety čeští národní obrozenci. Některé přetrvaly dodnes.

Naše národní obrození představuje díky originálnímu postavení tohoto období v českých dějinách velmi významný rezervoár nejrůznějších dobově či historicky podmíněných mýtů. Některé jsou dnes jakoby uspané, další tvoří samozřejmou součást naší kultury (a už je ani moc nevnímáme). Jiné dál žijí velmi překvapivým životem.

Jak vůbec definovat obrozenecké národní mýty? Existují výrazné rozdíly mezi našimi obrozeneckými mýty a analogickými mýty okolních (případně i jiných) národů? Pokud ano, tak proč? A jak vlastně definovat národ? Jazykově, zemsky, kulturně, sociálně - tehdy a dnes?

Které jsou nejdůležitější? Dobově, v konkrétních obdobích naší moderní historie, v současnosti? Došlo u některých mýtů k jejich vývoji či transformaci? Vystřízlivěli jsme alespoň z některých naších obrozeneckých mýtů? Které naše národní mýty jsou nejnebezpečnější? 

A konečně: kdo naše národní mýty využíval, kdo zneužíval a kdo kritizoval? Odpovědi na tyto otázky budou hledat naši respondenti, citovat budeme také z díla velkého znalce našeho národního obrození, literárního vědce – a také spisovatele a překladatele - Vladimíra Macury.

Uslyšíte i ukázky ze studie Zdeňka Nejedlého Komunisté dědici velikých tradic českého národa. Zazní i dobová publicistika, poezie, próza a také (alespoň v kratičkých ukázkách) obrozenecké písně. Celý pořad Pavla Hlavatého najdete v audiozáznamu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související