Z historie českých skautů se uchovaly nahrávky, které ukazují politické procesy nebo okupaci

11. prosinec 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Obnovovací setkání v Městské knihovně v Praze, 2. prosince 1989

Z poměrně krátkých dějin skautského hnutí u nás si v Archivu Plus připomeneme několik klíčových osobností, soudní proces z 50. let a také svobodné rozhlasové vysílání v okupované zemi.

Nahrávek spojených s historii českých skautů není v rozhlasovém archivu mnoho, ale pokud lze na některém tématu ilustrovat převahu kvality nad kvantitou, je to právě skautské hnutí.

Projevy Velena Fanderlíka

Velen Fanderlík byl významný pedagog a vedoucí, který se výrazně podílel na rozvoji skautské organizace za první republiky. Za druhé světové války působil v zahraničním odboji, po válce se do vlasti vrátil a znovu pracoval v obnovené skautské organizaci. Po komunistickém puči opustil Československo a žil v exilu až do své smrti v roce 1985.

Antonín Svojsík

Vybrali jsme jednak ukázku z jeho rozhlasové přednášky ze srpna 1938, a pak několik klíčových pasáží z jeho rozhovorů z archivu stanice Svobodná Evropa. Tyto nahrávky jsou bohužel nedatovány a jejich technická kvalita je velmi nevyrovnaná. Podle některých zmínek – a také podle Fanderlíkova jazyka – je ale znát, že nahrávky pocházejí z různých období jeho života v exilu.

Ve vybraných ukázkách mluví o britském zakladateli skautingu Robertu Baden-Powellovi, zakladateli českého skautingu Antonínu Benjaminu Svojsíkovi a hlavně o kulturní dimenzi skautského hnutí u nás.

Ze samotného závěru první republiky, tedy 20. září 1938, pak pochází úryvek z pohřební řeči v archivu neuvedeného řečníka na pohřbu zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka.   

Politický proces i okupace

Další unikátní dochovanou nahrávkou je zvukový záznam části procesu se skautskými vedoucími z října 1952. Z více než sedmihodinového záznamu (místy obtížně srozumitelného) jsme vybrali několik ukázek z obžaloby a pasáž, v níž se jeden z obžalovaných, kteří byli StB nepochybně náležitě předpřipraveni, snažil před soudem hájit své názory.

Velen Fanderlik s manželkou Stanislavou (fotografie z roku 1943, z rodinného archivu pana Ivana Fanderlika)

Důležitým momentem pro historii našeho skautingu je rok 1968. Z dobových archivních nahrávek jsme vybrali jednak velmi zásadní rozhovor s bývalým junáckým náčelníkem Rudolfem Plajnerem u příležitosti obnovy skautského hnutí u nás, dále pak ukázky z vysílání skautské rozhlasové stanice Svobodné Podbrdsko těsně po sovětské okupaci v srpnu 1968.

V pořadu zazní také ukázka ze skautské hymny v podání Bakulových zpěváčků v nahrávce z roku 1929.

Celý pořad Archiv Plus o historii skautského hnutí si můžete poslechnout na audiozáznamu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související