YMCA pro všechny. Masarykův tábor na Sázavě u Soběšína provozuje YMCA dodnes

3. srpen 2019

YMCA – tedy Young Men's Christian Association vznikla v roce 1844 v Londýně jako sdružení mladých křesťanských mužů.

Ti v období industrializace a urbanizace v druhé polovině 18. století přicházeli z vesnic do měst za prací. Jejím zakladatelem byl obchodní příručí George Williams.

Mezi zakládajícími členy byli lidé z mnoha různých církví. Jejich cílem bylo žít podle křesťanských zásad s důrazem na vzdělanost, duchovní a osobnostní růst člověka, na péči o tělesnou i duševní aktivitu a smysluplné využívání volného času.

George Williams založil v Londýně v roce 1844 organizaci YMCA

Hnutí se úspěšně šířilo a nabízelo své zázemí každému bez ohledu na jeho náboženské vyznání, původ, věk i etnikum. Z Anglie se YMCA postupně dostává do 46 zemí světa a stává se jednou z největších mezinárodních organizací. Myšlenky a základní poslání YMCY se zalíbily i prezidentu T. G. Masarykovi, který členy poznal při pomoci legionářům na Sibiři a při vysilující přepravě z Vladivostoku domů.

Na základě osobní zkušenosti prezident v roce 1919 vyslal dceru Alici ke svému příteli J. R. Mottovi (pozdější držitel Nobelovy ceny míru) do Ženevy na světové ústředí YMCA se žádostí, aby v demokratickém státě tato organizace začala fungovat. První američtí zástupci YMCA tedy přišli do Československa spolu s legionáři.

Americká YMCA měla po první světové válce ve Světovém výboru v Ženevě výrazné postavení. Dne 11. ledna 1919 vydal ministr národní obrany Václav Klofáč rozkaz, aby sekretářům organizace YMCA byly poskytnuty výhody vojenských osob. Ministr rozhodl o tom, že YMCA bude podléhat vojenským pravidlům. Význam YMCY v poválečné době spočíval především v budování vojenských domovů a zátiší.

Na podnět a pozvání prezidenta Masaryka

V roce 1920 přijelo do Československa 62 amerických sekretářů YMCA, aby začalo postupně budovat organizaci. Počátkem roku 1921 YMCA spravovala díky americkým dotacím, ale i českým dárcům, 54 domovů, 25 menších zátiší a 62 filiálek. Dne 21. dubna 1921 v Praze bylo vyneseno rozhodnutí o oficiálním založení samostatné československé YMCA. Byl vytvořen nový předpis, který mj. stanovoval, že práce pro vojenská zátiší má služební povahu a že se řídí dle příslušných směrnic.

Pamětní deska připomíná jména předsedů organizace YMCA z let 1919 až 1938, významné zahraniční návštěvy, jakož i organizaci Americký klub, která v paláci YMCA sídlila

Předpis nařizoval, že YMCA bude po organizační stránce spravovat vojenská zátiší do konce roku 1921 a poté postupně přejdou do rukou československé armády. Transakce vojenských zátiší z rukou sdružení YMCA pod vojenskou správu se uskutečnila až během let 1923 a 1924. Definitivní předání všech vojenských zátiší pod armádu se povedlo v březnu roku 1924, čímž byla definitivně ukončena činnost organizace YMCA v Československu v armádní linii.

YMCA působila v Československé republice na podnět a pozvání prezidenta Masaryka od 1. ledna 1919. „Když se vedení YMCY u nás ujal Mr. W. W. Gethman, velmi zkušený a sympatický sekretář americké YMCY, vyptával se svých amerických spolupracovníků u nás, kteří znali již naše kulturní prostředí ze spolupráce s OHČS, na osoby, které by vstoupily do služeb jeho sekretariátu a které by měly důvěru a schopnost, aby připravily půdu a organizaci pro ustavení československé YMCY.

Získal k tomu PhDr. J. B. Kozáka, později profesora Karlovy univerzity, a spisovatele dr. Františka Kubku, po druhé světové válce československého vyslance. Oba uměli anglicky. Sekretariát YMCY byl tehdy v Mikulandské ulici v Praze. Bylo tam velice živo, neboť v té době již stavěla americká YMCA v několika městech budovy YMCY dle amerického vzoru, byť mnohem menší a přizpůsobené našim poměrům“. (Mé vzpomínky V. M. Havel)

Ustavení YMCA

Československá YMCA, snad jediná na světě, byla ustavena „shora“. V první fázi byl zřízen ústřední výbor a teprve poté došlo k jeho volbě členstvem, které bylo získáváno až při civilní práci v budovách a letních táborech, zřízených Američany. Tato civilní práce byla v roce 1921 vykonávána ve čtrnácti městech v Čechách a na Slovensku.

Američtí sekretáři předali 21. dubna 1921 organizaci výhradně českému vedení v Praze. Prvnímu zasedání Ústředního výboru YMCA v Československu předsedal prof. dr. František Drtina, místopředseda E. Rádl a člen V. M. Havel st.). Ve stejném roce byl založen Masarykův tábor na Sázavě u Soběšína, který YMCA provozuje a užívá dodnes.

Více o činnosti YMCA a budově na Poříčí 12, na Praze 1, která byla postavena v roce 1928 architektem Eduardem Hniličkou (1887–1967) se dozvíte v pořadu Historie plus

autor: Lenka Kopecká
Spustit audio

Související