Výprava za netopýry severního Súdánu

10. leden 2011

Archeologové provádějí výzkum v Súdánu na lokalitě Wad Ben Naga, která leží asi 130 km severně od hlavního města Chartúmu. A na této lokalitě zahájili svůj zhruba třítýdenní průzkum zdejší fauny také zoologové z Národního muzea. Noční průzkumnou výpravu jsme zahájili u předpokládaného úkrytu netopýrů – roury pod železničním náspem. Průzkumu populací netopýrů se věnuje doktor Petr Benda, kurátor osteologické sbírky Národního Muzea.

Toto je taková zvláštní část Afriky, druhově je z celé Afriky nejchudší. Jedná se o oblast mezi středním Egyptem a Chartúmem, kde je ta „nejsaharovatější“ Sahara a kde je diverzita velmi nízká. Netopýrů je tu známo asi 8-10 druhů. Všechno jsou to zvířata pouštní, která nepotřebují vodu, většinou ji získávají z potravy. A vodu také dokáží získávat metabolicky, podobně jako velbloudi.
Je tu tedy jen několik málo druhů uzpůsobených na život v poušti, které naopak nežijí ve vlhčích oblastech. Zajímavé je, že ta zvířata si nejsou příbuzná, patří do několika různých čeledí. Každopádně jsou to zvířata z čeledí, které žijí i u nás. Z čeledi netopýrovití je to například netopýr pustinný, který má veliké uši, podobně jako náš netopýr ušatý. Potom vrápenec pouštní, to je příbuzný našeho vrápence velkého, ale žije v naprosto odlišných podmínkách. Pavrápenec trojzubcový je typicky pouštní druh, jenž žije v oblasti od Sahary až po střední Indii, pouze ale v pouštních oblastech. Každý z těchto jmenovaných patří do jiné čeledi, všechny jsou ovšem pouštní.

Netopýři jsou noční živočichové, to znamená že dny tráví v nějakém úkrytu. Jaké úkryty si mohou nacházet zde?
Tady je to právě komplikované, úkrytů tady není mnoho, i tím je pouštní život limitován. Netopýři jsou nuceni nalézat si úkryty všude, kde to jde. V oblasti, kde se nyní pohybujeme, jsou nejvhodnějšími úkryty lidské stavby, ať už opuštěné nebo obývané lidmi, různé druhy netopýrů dokážou využít různé části těch staveb. Druhy, které jsou schopny žít společně s člověkem, jsou na tom nejlépe. Pokud tam lidská obydlí nejsou, jsou nuceni využívat skalní rozsedliny nebo štěrbiny, nic jiného není v poušti k dispozici.

Tady v Africe, v lokalitě Wad Ben Naga, je teď v prosinci kolem 40oC. U nás netopýři touto dobou zimují, jak to probíhá u afrických netopýrů, jejich rok je přece jen členěn jinak.
Zdejší netopýři se musejí vyrovnávat zase s jinými nástrahami. Třeba v průběhu léta, které je extrémně horké a suché, musejí přečkávat ve stavu podobném zimnímu spánku. Súdán je nejteplejší oblast na světě, teploty tu přesahují 50oC. Noci jsou samozřejmě chladnější, díky tomu jsou tam netopýři schopni fungovat. Ale pokud je velké horko, nedostatek vody a potravy, hmyzu, netopýři přečkávají v úkrytu ve stavu podobném zimnímu spánku. Nejedná se o hibernaci, ale o estivaci, kdy v krátkých časových úsecích útlumu přečkávají toto nepříznivé období.

Jak jsou zmapováni netopýři této oblasti?
Samotní netopýři velmi špatně. Shodou okolností súdánská fauna je velmi dobře poznána, ve srovnání s jinými oblastmi Afriky, ovšem v případě Súdánu se to týká hlavně té jižní části. Zhruba od Chartúmu na jih jsou už jiné podmínky, jsou tam savany, na jihu Súdánu i pralesy, kde je druhová diverzita největší. Ovšem na sever od Chartúmu jsou víceméně pouštní oblasti nebo sahel, tedy stepy, a tam průzkum nebyl nikdy udělán dostatečně, ve srovnání třeba s Egyptem, s Libyí nebo se západní Afrikou. My zhruba tušíme, co by tu mělo žít, ale nevíme přesně, jaká je gradace změn diverzity v severojižním směru. Víme, že na severu Egypta je poměrně vlhké podnebí, na jihu Súdánu je také poměrně vlhké podnebí, mezitím jsou zóny sucha, ale ty nejsou stejné, čili v nich je druhová diverzita zřejmě rozdílná. Z hlediska netopýrů to není známo, z hlediska drobných savců je to známo lépe, pracovala tu celá řada odborníků. A také drobní pozemní savci se mnohem lépe studují, v případě netopýrů je naše představa spíše intuitivní.

Na lokalitě Wad Ben Naga, která leží asi 130 km severně od Chartúmu vaši expedici začínáte. Kam byste se chtěli nebo mohli dostat?
My jsme limitováni formálními možnostmi, můžeme se pohybovat pouze ve dvou provinciích, což je stát Nil a stát Severní Súdán, ty jsou ale z hlediska netopýrů asi nejzajímavější.V těchto provinciích by mohl být zjevný ten zmíněný gradient fauny. My se budeme zřejmě pohybovat kolem Nilu, podle toho, zda najdeme vhodné lokality, kde by mohlo studium probíhat, tj. v severojižním směru. Pojedeme do Vádí Halfa, pokud se nám to podaří, což je na hranicích s Egyptem, a pak se budeme vracet zpět na jih. Budeme se snažit najít lokality, kde by bylo možné netopýry vyhledávat, odchytávat a studovat.

Spustit audio

Více z pořadu