Rudé moře oživí Mrtvé moře

6. březen 2013

Ambiciózní plán na záchranu Mrtvého moře vyvolal ostrou kritiku ekologických aktivistů.

Hladina Mrtvého moře klesá tempem 1 metr ročně. Světová banka proto předložila veřejnosti k diskusi projekt, který plánuje záchranu tohoto extrémně slaného jezera na dně nejhlubší prolákliny světa. Pokles hladiny má zastavit či aspoň zpomalit přísun vody z Rudého moře. Potrubím o délce 180 kilometrů by měly ročně protéct mezi Akabským zálivem v Rudém moři a Mrtvým mořem 2 miliardy kubických metrů vody. Protože se hladina Mrtvého moře nachází podstatně níže než hladina Rudého moře, voda by tekla samospádem a na její dopravu by nebylo zapotřebí vynakládat žádnou energii. Naopak vodní proud by poháněl turbíny, které by vyráběly energii a ta by se využívala k odsolení vody z Mrtvého moře. Odsolená sladká voda by směřovala do 200 kilometrů vzdáleného jordánského Ammánu. Zbylá solanka by skončila v Mrtvém moři. Cena celého projektu se odhaduje na 10 miliard dolarů, z čehož plná pětina padne na systém pump pro dopravu sladké vody do Ammánu. Bude přitom nutné překonat výškový rozdíl asi1000 metrů.


Banka už nechala posoudit technickou proveditelnost projektu, jeho ekologické a sociální dopady a také možné alternativy projektu. Tyto analýzy odhalily jeden velký problém. Přísun více než 400 milionů kubických metrů vody do Mrtvého moře může nastartovat masový růst řas nebo způsobit vysrážení krystalků sádrovce. Obě události by mohly mít pro ekosystém Mrtvého moře nedozírné následky. Jak jedno z nejslanějších jezer světa na přísun nové vody zareaguje, nedokážou vědci předem odhadnout.

Mrtvé moře


Odpůrci projektu kritizují i další jeho aspekty. Podle nich je projekt příliš drahý. Za vhodnější považují alternativní projekty na recyklaci odpadních vod v Izraeli a Jordánsku nebo na dovoz vody z Turecka. Pokud už by se měla pitná voda vyrábět odsolováním mořské vody, pak je podle kritiků mnohem výhodnější odsolovat vodu ze Středozemního moře přímo na jeho pobřeží. Pitná voda by mířila do Ammánu a solanka by končila v Mrtvém moři. Nikdo nepochybuje, že čerpání odsolené vody ze Středozemního moře do Ammánu by bylo lacinější. Do cesty se však této alternativě staví ryze politické důvody. Jordánsko by bylo zásobováno pitnou vodou potrubím, jež by procházelo územím Izraele. Jordánci se obávají, že by toho mohl Izrael využít k politickému nátlaku. Přitom nové zdroje pitné vody Jordánsko nutně potřebuje. Například i proto, že na jeho území přišlo asi čtvrt milionu uprchlíků ze Sýrie zmítané občanskou válkou.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.