Výpadky elektřiny (blackouty) budou častější než dnes

26. únor 2014

K tomuto závěru dospěla studie novozélandského sociologa Steva Matthewmana a britského architekta Hugha Byrda, nedávno zveřejněná v časopise Social Space Scientific Journal.

Vědci vzali v potaz takové faktory, jako je růst počtu energeticky náročných spotřebičů nejen v domácnostech, růst světové populace a této situaci neadekvátní či nedostatečné investice do energetické infrastruktury. Studie má název Výpadky proudu: sociologie selhání elektrických sítí (Blackouts: a sociology of electrical power failure). Autoři v ní dospěli k závěru, že výpadky proudu budou v příštích letech nejen v průměru častější než dnes, ale také jejich rozsah a následky budou v průměru vážnější, než je tomu dnes.

Důvody této tendence by se stručně daly popsat jedním obecným jmenovatelem, kterým je vyšší zranitelnost energetických soustav. Tato zranitelnost bude stoupat společně s politickou nestabilitou ve světě, se stoupajícími cenami ropy a uhlí, se zanedbáváním energetické infrastruktury, s postupem očekávaných klimatických změn a také se vzrůstajícím podílem obnovitelných avšak značně nestabilních a rozptýlených zdrojů energie na celkovém objemu dodávek elektřiny.

Autoři poukazují na podfinancování a poddimenzování energetické infrastruktury v Evropě i ve Spojených státech, což má za následek její někdy až nečekanou křehkost a zranitelnost. Jako příklad uvádějí výpadek proudu, který postihl v září 2003 většinu Itálie, ohrozil přes 50 milionů lidí a který byl přitom způsoben pouze pádem dvou stromů. Podle britských vládních poradců by mohly Velkou Británii postihnout velké energetické výpadky již v roce 2015. Americká společnost stavebníků předpovídá velký kolaps elektrické sítě ve Spojených státech někdy kolem roku 2020, pokud nebudou provedeny rozsáhlé investice do oblasti elektrárenství, a sice v rozsahu zhruba 100 miliard dolarů. Zhruba tři čtvrtiny amerických elektrických sítí jsou totiž starší 25 a více let. Vzestup energetické spotřeby v USA je patrný například z faktu, že v roce 2007 spotřebovávala jen samotná americká klimatizační zařízení takové množství energie, které se vyrovnalo typické celkové energetické spotřebě USA uprostřed 50. let.

Zdroje: Phys.Org 1, Phys.Org 2, Social Space Scientific Journal (PDF), Wikipedia

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio