Varšavská smlouva – vojáci, kteří nikdy nebojovali

15. červenec 2022

Dne 25. února 1991 proběhla budapešťská schůzka, na které ministři zahraničních věcí a obrany členských států někdejší Varšavské smlouvy podepsali protokol o zrušení její vojenské organizace.

Varšavská smlouva vznikla za studené války pod vedením Moskvy, která hrála po celé její trvání „první housle“. Velení sídlilo v Moskvě, tudíž o každém rozhodnutí – namísto štábu Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy – rozhodoval v podstatě jen generální štáb sovětských ozbrojených sil. 

Ministr zahraničí Jiří Dienstbier (druhý zprava ) a ministr obrany Luboš Dobrovský (třetí zprava ) při podpisu protokolu o pozastavení platnosti dohod v rámci Varšavské smlouvy a o zrušení její vojenské organizace, Budapešť 25. února 1991

Své „spojence“ Sověti do vedení Varšavské smlouvy a do rozhodování o její strategii nepustili. Moskevští ideologové a maršálové si tak zajišťovali nadvládu Sovětského svazu ve východoevropském prostoru. Ač byl tento pakt formálně založen na základě „přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci“ a jeho vůdci měli plná ústa míru, svou činností popíral vlastní poslání a – jak později odhalily archivy – pilně se chystali na válku. 

Oficiálním důvodem vzniku Varšavské smlouvy byla reakce socialistických zemí na vstup Spolkové republiky Německo do Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1955. Ve skutečnosti vznikla a sloužila k moskevské kontrole východního bloku a k ospravedlnění přítomnosti sovětských jednotek za hranicemi SSSR. Moskva země Varšavské smlouvy nejen ovládala, ale vnutila jim svoji vojenskou doktrínu, taktiku i vybavení. 

Tanky proti lidem 

21. srpen 1968, sovětští vojáci v Praze

Princip nevměšování se do vnitřních záležitostí zemí Varšavské smlouvy byl sice zakotven v preambuli smlouvy, avšak v praxi se nedodržoval. Okupace Československa, zahájená armádami pěti stát Smlouvy (Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a Sovětského svazu) v noci z 20. na 21. srpna 1968, byla za celá léta existence Smlouvy jedinou skutečně „ostrou“ vojenskou operací, pomineme-li pravidelně se opakující vojenská cvičení.

Sám Sovětský svaz už rok po podpisu Smlouvy vyslal své tanky do Maďarska, aby potlačily „kontrarevoluci“ (Budapešť krátce předtím z paktu vystoupila, ale po invazi se do něj „dobrovolně“ vrátila). Ve fázi příprav byl i plánovaný vpád několika armád Smlouvy, patrně sovětské, východoněmecké a československé, do Polska na počátku 80. let. Poláci ale další „bratrskou pomoc“ odvrátili vyhlášením výjimečného stavu. 

Varšavská smlouva byla založena deset let po skončení druhé světové války 14. května1955 a jejími signatáři se staly Albánie (od roku 1962 se přestala zúčastňovat její činnosti a v září 1968, po vpádu pěti států Varšavské smlouvy do Československa, ji na protest vypověděla), Bulharsko, Československo, Maďarsko, Německá demokratická republika (do roku 1990), Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz.

Ke změnám v zaměření Varšavské smlouvy došlo až po nástupu Michaila Gorbačova ve druhé polovině osmdesátých let. Po podpisu americko-sovětské dohody o likvidaci raket středního a kratšího doletu v prosinci1987 apo dalších jednáních došlo i k částečným kontaktům mezi státy NATO a Varšavské smlouvy. Po radikálních změnách v bývalém socialistickém bloku v roce 1989 vyvinuly tlak na změnu charakteru a poslání Smlouvy zejména Československo, Polsko a Maďarsko. K agónii Smlouvy nesporně přispěl i hromadný odsun sovětských vojsk z někdejších moskevských satelitů. Definitivní tečkou za tímto paktem bylo zasedání jejího Politického poradního výboru 1. července 1991 v Praze a přijetí dokumentu o zrušení Smlouvy. 

Sověti plánovali válku v Evropě 

Varšavská smlouva je dnes zajímavým námětem pro historiky. I když moskevské archivy jsou uzavřené, řadu objevů lze učinit v dalších členských zemích bývalé Smlouvy. Velké množství materiálu bylo například nalezeno v bývalé Německé demokratické republice po jejím spojení se Spolkovou republikou Německo. Vyplývá z nich, že moskevští vůdcové Smlouvy až do poloviny 80. let plánovali rozsáhlé útoky prostřednictvím svých tanků a zejména jaderných zbraní na západní Evropu. 

21. srpen 1968, okupace Československa, tank, Sovětská invaze

Na tento novodobý „blitzkrieg“ se také cvičili vojáci Smlouvy na manévrech Sojuz 83, zatímco generálové plánovali celou akci na plastické mapě o rozměrech půlky fotbalového hřiště. Varšavská smlouva byla po svém očekávaném vítězství v evropském konfliktu připravena na vše: tisíce medailí za zásluhy v boji se Západem již čekaly na své hrdiny, připravena byla i emise zvláštních platidel pro obsazená území a pro západoevropská města byly dokonce nakresleny i nové dopravní značky. 

Prvním operačním cílem velení paktu bylo ovládnutí západního Německa, Dánska a Beneluxu během prvních patnácti dní války. Pak následovala Francie a zhruba do 35 dní mělo být dosaženo Biskajského zálivu a španělských hranic. 

autor: David Hertl
Spustit audio