Transplantace ledvin? Je obtížné ještě něco zlepšovat, říká nefrolog

29. listopad 2016

Letos je to přesně 50 let, kdy lékaři v pražském IKEMu transplantovali ledvinu. O tom, jak vývoj transplantací i samotný obor nefrologie pokročil, hovořil v Magazínu Leonardo Ondřej Viklický, přednosta Kliniky nefrologie Transplantačního centra IKEM v Praze.

„V oboru transplantací ledvin máme v tuto chvíli výsledky takové, že první rok funguje více jak 95 % ledvin které jsou transplantovány poprvé,“ uvedl lékař.

V případě, že ledvina pochází od žijícího dárce, jsou výsledky ještě lepší, 97 %. „Tady je skutečně obtížné něco zlepšovat. Určitě něco zlepšit jde, ale otázka je, jak moc.“

Jaké příčiny vlastně vedou k tomu, že pacientovo tělo transplantovaní orgán nepřijme? „V našem oboru stále máme problém s tzv. rejekcí především u pacientů, kteří jsou tzv. Rizikoví, tedy ti, kteří podstupují opakované transplantace. Mají už ve svém těle přítomné protilátky proti cizím antigenům, proti cizím lidem, což je velký problém i velká výzva,“ vysvětlil Viklický.

„Mluvíme o několika velice málo procentech těch nepříjemných důsledků transplantace se kterými bojujeme,“ doplnil lékař. V takových případech lékaři hledají vždy vhodnou individuální kombinaci léků, které pacientovi pomohou.


Rozdíl mezi transplantací orgánu od živého nebo od mrtvého dárce je významný. „Od žijícího dárce je celá operace vedená jako plánovaný výkon, na který jsou všichni dobře připraveni. Ledviny odebrané od žijícího dárce jsou mladší, kvalitnější a poskytují také lepší a delší funkci. Když střední doba funkce ledviny od zemřelého dárce je okolo 13 let, tak v případě žijícího je to okolo 17 let. To je signifikantní.“

Průměrný věk dárců ledvin u nás je kolem 58 let. „Ideální dárci jsou ale mladí, a těch je málo. Takže kdybychom trvali na tom, že mladí pacienti mají dostat ty nejlepší ledviny, tak by čekali mnohem delší dobu v čekací listině na transplantaci, a byli by v riziku komplikací dialýzy.“

„V tuto chvíli naše algoritmy přidělování ledvin nezohledňují věkové rozdíly. Přesto v IKEMu dbáme na to, aby ledviny od nejstarších dárců nebyly směřovány k těm úplně nejmladším příjemcům,“ shrnul současnou praxi Ondřej Viklický.

Transplantace ledvin IKEM - zajímavosti
Spustit audio