Thomas Kulidakis: Česká republika a šance rumunského unijního předsednictví na úspěch

Bukurešť
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Bukurešť

Rumunsko si pro své unijní předsednictví zvolilo kvalitní priority. Převážně se shodují s dlouhodobými cíli České republiky.

Pokud se Rumunsku podaří alespoň v něčem uspět, bude to výhra i pro nás.

Thomas Kulidakis: Nestabilní Evropskou unii povede nestabilní Rumunsko

Rumunsko přebírá předsednictví v EU

Rumunsko si pro své nadcházející předsednictví v Radě Evropské unie zvolilo dobré priority.

První priorita je přibližování hospodářské úrovně členských zemí Evropské unie. Rumunsko patří mezi největší příjemce evropských dotací a zároveň jednu z nejchudších unijních zemí.

V jeho zájmu je tedy co největší objem financí na strukturální rozvoj podobně jako v případě České republiky. Při přípravě unijního rozpočtového rámce pro roky 2021 – 2027 se tedy budeme plavit na jedné lodi s Rumunskem.

Největší překážku budou představovat takzvaní čistí plátci. Tedy země, které do unijního eráru přispívají více, než z něj dostávají. Peníze by raději přesměrovaly do jiných kapitol, například do posílení pohraniční stráže Frontex.

Udržení nestrannosti

Vše se rozhodne na podzim letošního roku, ale základní kontury se narýsují v době rumunského předsednictví. Pro Českou republiku je výhodný i rumunský důraz na podporu digitalizace a zvyšování konkurenceschopnosti.

Thomas Kulidakis: Rakouské předsednictví EU bylo spíše udržovací a nevýrazné

Rakousko předá štafetu předsednictví v Radě Evropské unie Rumunsku (vlevo rakouský kancléř Sebastian Kurz, vpravo rumunský prezident Klaus Iohannis)

Už za několik dní předá Rakousko štafetu předsednictví Radě Evropské unie Rumunsku.

Bukurešť má také ambiciózní cíle v oblasti zahraniční politiky. Chce se soustředit na východní partnerství. Spolupráce Evropské unie se šesticí zemí Východní Evropy a Kavkazu spatřila světlo světa v roce 2009 coby vlajková loď předsednictví našeho.

Další pokrok v komunikaci s Ukrajinou, Moldavskem, Běloruskem, Gruzií, Arménií a Ázerbájdžánem by tedy byl i český úspěch. Naše země by se mohla dmout pýchou rodiče, který vidí své dítě sílit a růst.

Rumunsko hodlá také pokročit v přípravě zemí západního Balkánu na unijní členství. I to je naše dlouhodobá zahraničně politická priorita. Svou podporu unijnímu členství Srbska česká vláda zopakovala při nedávné návštěvě premiérky Brnabićové v Praze.

Thomas Kulidakis: Vzestupy a pády Evropské unie v roce 2018

Evropský parlament ve Štrasburku

Evropská unie se i v roce 2018 pokusila naplnit své motto být jednotná v rozmanitosti.

V nejlepším případě by mohlo dojít k zahájení přístupových rozhovorů s dalšími zeměmi, například s Albánií. Naděje na unijní členství přispívá ke stabilizaci Balkánu, tedy našeho blízkého sousedství.

Vláda v Bukurešti bude mít na starost evergreen řešení migrace, tedy reformu azylové politiky. Rumunsko sice s reptáním, ale přece migrační kvóty splnilo. Nově přijalo také běžence z lodí humanitárních organizací, které dlouho bloudily ve vodách Středozemního moře.

Jelikož se Rumunsko snaží o plnoprávné členství v schengenském prostoru a je ve sporu s Bruselem kvůli nedostatečnému boji s korupcí a reformě justice, nelze od něj očekávat přílišnou bezvýhradnou podporu našeho tvrdého postoje nebrat nikoho. Zato v posílení ostrahy vnějších hranic a odporu k novým migračním kvótám se naše země shodují.

Le Monde: Rumunsko předsedající Evropské unii má nakročeno k autoritářskému systému

Rumunská premiérka Viorica Dančilaová

Od Nového roku se Rumunsko ujalo svého historicky vůbec prvního půlročního předsednictví v Evropské unii. Událost měla symbolicky stvrdit úspěšnou integraci země do evropského společenství.

Poslední prioritou je posílení sdílených unijních hodnot a vlády práva. Vzhledem k problémům šéfa rumunské vládní strany, který byl za korupci odsouzený a další soudy ho čekají, udělá Rumunsko nejlépe, když přílišnou aktivitu vyvíjet nebude.

Víru ve vládu práva v tomto případě posílí nejlépe tím, že nebude podkopávat společné unijní instituce. V čele s protikorupční agenturou OLAF a Evropským soudním dvorem. Naopak ve snaze bojovat s dezinformacemi by mělo být aktivnější i s naším přispěním.

Rumunsko by se jako předsednická země mělo chovat jako nestranný prostředník. Udržení nestrannosti je jeden ze základních předpokladů dobrého výsledku. De facto to znamená, že v jeho prioritách mu můžeme pomáhat my, kdekoliv a kdykoliv se nám hodí.

Thomas Kulidakis

Veškeré rumunské úspěchy i neúspěchy totiž dopadnou také na nás. I my jsme vnímaní jako postkomunistická země východní Evropy, jakkoliv si říkáme Evropa střední. Úspěch tedy bude i to, že Rumunsko v čele unie nic přímo nepokazí stejně, jako v první polovině roku 2018 Bulharsko. Budování pověsti postkomunistických zemí je totiž postupný proces, v němž jsou všechny spolu.