Sýček míří do měst

1. říjen 2015

Jihoamerická města si vybral za své působiště sýček králičí. Stěhuje se tam z okolní venkovské krajiny a daří se mu dobře.

Do velkých měst se nestěhují z venkova jen lidé. Americká sova sýček králičí (Athene cunicularia) v několika málo desetiletích osídlila argentinské město Bahia Blanca v provincii Buenos Aires. Taková radikální změna životního stylu s sebou obvykle nese velkou zátěž. Nový zvířecí obyvatel města čelí zcela jiným konkurentům, než s jakými byl konfrontován ve volné přírodě. Městské prostředí mu nabízí zcela jinou potravu. Nový je pro něj i všudypřítomný hluk nebo noční osvětlení. A samostatnou kapitolu ve výčtu rizik představuje přítomnost velkého počtu lidí.

Tým španělských a argentinských vědců sledoval sýčky králičí usídlené v městské zástavbě Bahia Blanca a ke svému překvapení zjistil, že městským sýčkům se daří velmi dobře. Jejich populace je dokonce větší než populace venkovských sov v okolí města.

„To naznačovalo, že sýčci v městském prostředí zvýšeným stresem netrpí,“ říká členka výzkumného týmu Martina Carreteová z Universidad Pablo de Olavide ve španělské Seville.

Podle peří poznáš stres

Vědci se rozhodli míru stresu změřit a analyzovali hladiny hormonu kortikosteronu v peří sýčku. Při stresu koncentrace tohoto hormonu v těle stoupají a v peří se odráží stav, v jakém se ptačí organismus nacházel po dobu několika týdnů. Jak vyplývá z výsledků studie zveřejněné ve vědeckém časopise Scientific Reports, městští a venkovští sýčkové se v koncentracích stresového hormonu neliší. To znamená, že v městském prostředí nepociťují ptáci zvýšenou stresovou zátěž.

Nejlépe se vede v městě sýčkům s průměrnými hodnotami kortikosteronu v těle. Ptáci s výrazně nižšími ale i vyššími koncentracemi stresového hormonu v organismu žijí podstatně kratší dobu. Naopak, ptáci se středními hodnotami kortikosteronu lépe zvládají nástrahy městského života. Hbitěji se pohybují a jsou pozornější. Zvýšené nebo naopak snížené hladiny kortikosteronu mají na zdraví sýčků negativní dopad.

Zdá se, že města kolonizují sýčkové, kteří jsou vůči městským podmínkám a rušivému vlivu lidské činnosti zvýšeně odolní a stres se na nich nijak zvlášť nepodepisuje. Dokládá to například i skutečnost, že ptáci z měst dovolí, aby se k nim lidé přiblížili na kratší vzdálenost, než na jakou si k sobě připustí člověka ptáci z venkova.

Zdroj: Scientific Reports

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio