Souboj Klementa Gottwalda o vedení Komunistické strany Československa

25. únor 2023

Před 75 lety Komunistická strana Československa splnila svůj hlavní cíl. Ovládla stát a začlenila naši zemi mezi vazaly Sovětského svazu. V čele komunistů a následně i státu stál Klement Gottwald. Jak se ale dostal do čela samotné strany? Kdo mu pomáhal a kdo stál proti němu? Jaká byla KSČ před ním a jaká za jeho vedení? Odpovědi uslyšíte od historiků Jakuba Rákosníka a Jaroslava Rokoského.

Čtěte také

Záhy po vzniku republiky se v Československu formovalo kompletní politické spektrum. Ze sociální demokracie se odštěpila komunistická strana. Její založení je spojeno s Bohumírem Šmeralem, jehož politické kvality oceňoval i prezident Masaryk.

Šmeral stranu stavěl na široké členské základně a na podpoře silných odborových organizací. Všichni komunisté ale měli centrálu v Sovětském svazu a Šmeralovo vedení bylo v očích moskevských bolševiků málo revoluční.

Vše se dělo podle vůle Komunistické internacionály v Moskvě

Komunistická internacionála se dokázala Bohumíra Šmerala elegantně zbavit. Byl povýšen, povolán do Sovětského svazu a fakticky tak tratil vliv na dění v Československu.

Čtěte také

Ve vedení KSČ zůstal Bohumil Jílek, kterému ale rostla mladá, ambiciózní a radikální konkurence – Klement Gottwald a jeho spolupracovníci, známí pod přezdívkou „Karlínští kluci“. Bohumil Jílek s nimi souboj o vedení československých komunistů prohrál na pátém sjezdu roku 1929. Přála si to Kominterna v Moskvě, která vsadila na mladé radikály.

Komunistická strana Československa přišla o desetitisíce členů, změnu vedení kritizovali její zákonodárci i levicoví intelektuálové. Pod Gottwaldovým vedením se ale více blížila „revoluční buňce“, která čeká na svou příležitost. Novému vedení se navíc podařilo udržet si solidní volební výsledek.

Gottwald svůj úkol splnil

Je třeba zdůraznit, že KSČ nikdy nebyla opravdovou politickou stranou. Už od svého založení byla pouze sekcí Kominterny, která prosazovala zájmy Moskvy. Veškerá činnost československých komunistů spočívala ve vměšování Sovětského svazu do vnitřních záležitostí první republiky. A Kominterna si vybrala dobře, před 75 lety Klement Gottwald svůj úkol splnil.

autor: Jiří Zeman
Spustit audio

Související