Solovecké ostrovy

20. říjen 2007
Sedmý světadíl

...v jednom názvu centrum pravoslaví i bolševický teror. Solovecké ostrovy, často nazývané Solovky, můžete znát taky díky Alexandru Solženicynovi jako Souostroví Gulag. Jak dnes vypadá místo, kde ruské pravoslaví později vystřídaly pracovní lágry? Kdo tam jezdí a co tam hledá?

Uprostřed Bílého moře, na ostrovech vzdálených 60 km od nejbližšího pobřeží a jen 120 km na jih od severního polárního kruhu založil podle legendy roku 1429 mnich Savvatij klášter nesoucí jméno Solovecký. Ten se stal jedním z nejposvátnějších míst pravoslavného Ruska. Každoročně sem přijížděly stovky poutníků, toužících po volnosti a spáse, aby uprostřed divoké nezkrotné severské přírody vybudovali klášter, který by byl ztělesněním jejich představ o životě, jenž je v souladu se zákony božími. A paradoxně právě zde vznikl téměř po pěti stech letech komunistický "Tábor zvláštního určení", první z oné ohromné soustavy lágrů, která později dostala jméno Gulag. V celách, poustevnách a chrámech, které kdysi sloužily k tichému soustředění, byli uvězněni lidé nepohodlní režimu, který o sobě prohlašoval, že objevil zcela novou, univerzální a snadnější cestu ke spáse, než je ta duchovní, vyžadující odříkání a osobní zkušenost.

O Soloveckých ostrovech mluvil v magazínu o světě, jeho problémech a rozmanitosti Sedmý světadíl jejich častý návštěvník Ivo Dokoupil.

Spustit audio