Síla rodu

genealogie, koláž
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy genealogie, koláž

Detektivka, dobrodružství, silné příběhy a emoce, ale také souboj s mrtvým bodem, přes který se nemůžete hnout z místa. Nadšení a vášeň, která motivuje k trpělivé cestě po linii předků. To je bádání rodopisců.

Při poslechu Vertikály se můžete ohlédnout po dlouhé řadě svých předků. Inspiraci vám přinesou hosté Evy Hůlkové, rodopisci Jan Kočí a Jan Oulík. Rodopisné snažení a zkoumání považují za výraz úcty k předkům.

Jsou přesvědčeni, že lidem je vlastní touha poznat ty, kdo tu byli před námi, a dnešní doba k tomu dává nové možnosti a nové prostředky. Digitalizované archiválie přenesly archivní badatelny doslova do našich obývacích pokojů a rodopis je mezi lidmi aktuálně velmi živé téma.

Hledání kontinuity směrem do minulosti je specificky důležité pro židovské rodiny – o historii té své se podělí Tomáš Kraus z Federace židovských obcí. Uslyšíte také názory občanů na to, jak důležité je pro ně hledání rodových stop.