Setkání posluchačů sdružených v KRAPu se zástupci stanice ČRo Plus

1. červen 2016

Přes změny, které v posledních měsících probíhají v Českém rozhlase, včetně jeho vedení a organizačního uspořádání, proběhlo tradičně setkání členů Klubu rozhlasové analytické publicistiky (zkráceně KRAPu) za účasti zástupců stanice ČRo Plus a to dne 16. dubna 2016. Setkání se konalo v prostorách rozhlasu ve Vinohradské ulici.

V úvodní části Setkání projednalo shromáždění zprávu o činnosti přednesenou koordinátorem Davidem Klímou a vyslovilo svá stanoviska k dnešní tváři stanice Plus. Bylo uvítáno časové rozšíření vysílání na 24 hodin, ale kriticky bylo hodnoceno uspořádání jednotlivých pořadů, v nichž nabývají vrchu četné reprízy a ubývají pořady, jejichž autoři jsou tvůrčí osobnosti z řad pracovníků stanice. Zvlášť byla vyjádřena kritika zkrácení nosného pořadu Názory a argumenty na 25 minut a odchod některých osobností, na nichž spočívala tradiční vysoká úroveň předchůdců stanice Plus.

Setkání zástupců ČRo Plus a KRAP

V hlavní části Setkání, za účasti šéfredaktora Ondřeje Nováčka, a některých dalších pracovníků rozhlasu, mezi nimi Libora Dvořáka a Jana Bumby, přednesl nový šéfredaktor svůj záměr na uspořádání vysílání. Bude směřovat k tzv. proudovému, spočívajícímu v řazení kratších informací a komentářů tak, jak je přináší aktuální běh událostí. Dosavadní způsob uspořádání vysílání je považován za způsob již minulý a zastaralý a v proudovém vysílání je spatřován náležitý obraz zrychleného tepu chodu dnešní společnosti. Zdůraznil dále, že stanice sleduje soustavně svou poslechovost. Současná poslechovost ČRo jako celku jsou 23 procenta z celkové poslechovosti rozhlasu v našem státě a tato hodnota poslechovosti je podstatným zdůvodněním existence ČRo vůbec.

Poté proběhly připomínky a vyjádření stanovisek jednotlivých účastníků, kteří převážně se stavěli za zachování původního konceptu. Šéfredaktor vzal tato stanoviska na vědomí, ale setrval na svém pojetí, přičemž však ocenil zájem posluchačů, členů KRAPu, a jeho jádra, o styk s vedením stanice a jeho pracovníky. Očekává, že toto potrvá i do budoucnosti.

Autor: Libor Pátý a David Klíma

Odkaz na klubový web: https://sites.google.com/site/klubrozhlasanalytpubl/

autor: David Klíma
Spustit audio