Setkání posluchačů s novým šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus

29. červen 2018

V rozhlasové Galerii Vinohradská 12 se 21. dubna 2018 po několika měsících opět sešli posluchači Českého rozhlasu Plus s rozhlasovými pracovníky. Setkání bylo výjimečné díky přítomnosti nového šéfredaktora stanice Petra Šabaty, který byl zároveň úvodním hostem. Přítomní posluchači i rozhlasoví pracovníci si zároveň připomněli pětiletou existenci Plusu.

Petr Šabata prostřednictvím prezentace seznámil přítomné rozhlasové posluchače, mezi nimiž byli členové Klubu i sympatizanti, se stanicí Český rozhlas Plus, především s její přítomností a budoucností. V prezentaci se opíral i o analytická data stoupající poslechovosti a vykreslil typického posluchače stanice. Jak sdělil, datům důvěřuje, ale zároveň se na ně dokáže dívat s nadhledem.

Pak šéfredaktor čelil pestré směsici dotazů, od zvídavých, přes kritické výtky vůči stanici a rozhlasu, ale zazněla i pochvalná slova. Přítomní se z jeho úst mohli dozvědět, že by rád navázal na kroky svých předchůdců a chtěl by, aby vysílání Plusu bylo pestřejší, aktuálnější a aby se na vlnách stanice opět objevil pořad, v němž by hlavní slovo měli posluchači.

V druhé části setkání, za účasti dalších zvaných rozhlasových pracovníků, jimiž byli David Hertl, Jan Bumba a Jan Sedmidubský, se mohli přítomní seznámit s aktuálním pohledem tvůrců na přítomnost i budoucnost jejich pořadů.

Témata se dotkla například statistik poslechovosti dílů pořadů Portréty a Archiv Plus z rozhlasového on-line archivu, časového rozsahu některých pořadů, ale i projektu mediálního vzdělávání Jednoho světa na školách, při němž ve spolupráci s rozhlasem vybraní novináři navštěvují školy a debatují se studenty o ověřování informací a jejich pravdivosti. Příchozí měli možnost s rozhlasovými tvůrci vést dialog jak prostřednictvím moderátora, tak závěrem více jak dvouhodinového setkání už v tradiční oblíbené formě mezi čtyřma očima.

Setkání mělo relativně vysokou účast jak ze strany členů klubu, tak ze strany pracovníků rozhlasu. Posluchači poznali osobně nového šéfredaktora a jeho názory. Petr Šabata je nakloněn dialogu, stejně jako dalším pravidelném klubovým setkáním v rozhlase. Věnoval přítomným i novou knihu „V hlavní roli – Rozhlas!“, jejímž autorem je rozhlasový ombudsman Milan Pokorný, mimo jiné host předchozího klubového setkání.

Na Plusu se budou zřejmě dít jen menší změny ve stávajících pořadech. Z dialogu vyplynulo, že členové klubu spíše preferují jiná kritéria hodnocení pořadů a vysílání stanice než poslechovost. Setkání bylo ovšem více než vítaným impulsem k další spolupráci a komunikaci. Přejme si tedy, aby se pozitivně odrazilo v dalším plánovaném setkání za několik měsíců.

Posluchači na setkání
autor: Roman Elner
Spustit audio

Více o tématu