Klub posluchačů

Klub rozhlasové analytické publicistiky je volné společenství rozhlasových posluchačů, kteří vyhledávají kvalitní rozhlasové analyticko-publicistické pořady.

Členové klubu mají stále na mysli jeden z hlavních cílů společenství: kultivovanou diskusi nad tématy rozhlasových pořadů a ruku v ruce s tím spojené shromažďování různorodých, i kritických, pohledů posluchačské obce na rozhlasové vysílání.

Východiskem tohoto konání je drobná snaha podílet se na zkvalitňování vysílání, což může být ve výsledku přínosem jak pro členy klubu, tak pro nejširší posluchačskou obec… a v neposlední řadě i pro tvůrčí a vedoucí pracovníky Českého rozhlasu.

Předním úsilím klubu je také vědomí potřeby vzájemných kontaktů, výměny myšlenek a cílevědomého hledání dalšího smysluplného uplatnění české inteligence jako vedoucí části národa uvnitř propojené Evropy a v současném globalizovaném světě.

Podrobnější informace o činnosti klubu najdete zde.

Kontakt:
David Klíma (koordinátor klubu)
E-mail: krap2014@email.cz

Nejnovější články

Stránky