PF 2019 a kontaktní telefonní záznamník

29. prosinec 2018

Klub nově umožňuje kontakt s členy i nečleny přes telefonní záznamník s číslem 608 708 714. Závěr roku vybízí k bilancování i novoročnímu přání posluchačům Českého rozhlasu Plus.

I během roku 2018 bylo v kontaktu několik desítek volně sdružených členů Klubu rozhlasové analytické publicistiky (KRAP). Jejich společným zájmem je vyhledávání kvalitní analytické publicistiky na vlnách Českého rozhlasu, podpora tvůrčích rozhlasových pracovníků i zpětná vazba ve formě kolektivních kritických i pochvalných ohlasů na jejich práci.

Pokračovala pravidelná každoměsíční sobotní setkání takzvaného „jádra“ Klubu, tedy užší několikačlenné skupiny členů-posluchačů, ochotných debatovat o členských a posluchačských podnětech, analyticko-publicistických pořadech a pro členy Klubu zajímavém dění v Českém rozhlase obecně a v Českém rozhlase Plus zvláště. 

Dva úkoly

V roce 2018 si dali členové Klubu dva velké úkoly. Prvním úkolem realizovaným v první polovině roku, konkrétně v dubnu, bylo pravidelné celoklubové setkání v Galerii Vinohradská 12 v hlavní pražské rozhlasové budově. Setkání bývají kontaktní. Členové Klubu se na nich mohou potkat a debatovat s vybranými zvanými rozhlasovými redaktory.

Setkání posluchačů s novým šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus

David Hertl, Jan Sedmidubský a Jan Bumba na setkání s posluchači

V rozhlasové Galerii Vinohradská 12 se 21. dubna 2018 po několika měsících opět sešli posluchači Českého rozhlasu Plus s rozhlasovými pracovníky. Setkání bylo výjimečné díky přítomnosti nového šéfredaktora stanice Petra Šabaty, který byl zároveň úvodním hostem. Přítomní posluchači i rozhlasoví pracovníci si zároveň připomněli pětiletou existenci Plusu.

Dubnové setkání bylo neobvyklé. Přivítali jsme na něm kromě jiných i nového šéfredaktora stanice Český rozhlas Plus Petra Šabatu, který si za několik měsíců připomene první rok ve funkci. V plodném dialogu jsme měli možnost se vzájemně seznámit i nastínit spolupráci Klubu a rozhlasové stanice. Viditelným výsledkem by mělo být další celoklubové setkání v první polovině roku 2019, o plánech a přesném termínu budou členové Klubu i další vítaní zájemci včas informováni. 

Druhým úkolem realizovaným ve druhém pololetí roku 2018 je další ze série kriticky hodnotících reflexí vybraných rozhlasových pořadů stanice Český rozhlas Plus. Tento ještě neukončený úkol trvá (minimálně do února) a mohou se na něm podílet všichni zájemci. Informace podá na vyžádání koordinátor.

Reflexe jako kolektivní díla vypracovávaná z vůle členů Klubu – nikoliv na podnět rozhlasu – jsou tak v mediálním i analytickém prostředí velmi ojedinělá. Aktuálně rozpracovaná reflexe bude mít jinou podobu, než bylo dosud zvykem. Výsledek bude představen na nejbližším celoklubovém setkání v roce 2019.

Záznamník i na vaše podněty

Klub má nejenom sekci na rozhlasovém webu, ale i vlastní webovou stránku. Je přítomen na sociální síti Facebook. Má vlastní blog a samozřejmě e-mailovou schránku… Dáváte přednost, jako typičtí rozhlasoví posluchači, mluvenému slovu? Máte na srdci nějaký postřeh, myšlenku, podnět, názor ke klubové činnosti, ale třeba i k vysílání stanice? Chcete vše neprodleně sdělit?

Klub rozhlasové analytické publicistiky; Filip Musil, Jiří Kalibera (horní řada) a David Klíma, Libor Pátý (spodní řada)

Klub nově nabízí v této souvislosti telefonní záznamník s číslem 608 708 714 a s pamětí v dostatečné délce pětiminutového záznamu. Prostřednictvím záznamníku můžete ovlivňovat program a náplň každoměsíčních setkání „jádra“, bez ohledu na členství v Klubu. Při zanechání kontaktních informací se dočkáte reakce na váš podnět.

Tímto článkem se loučíme s právě končícím rokem 2018 a využíváme ho k přání poklidných svátků, odpočinku při zimní dovolené a poslechu zajímavých analytických rozhlasových pořadů. Závěr roku bývá plný přání do roku nadcházejícího. Přejme si Český rozhlas a jeho vysílání v takové podobě, aby se k němu posluchači rádi vraceli. Rozhlas lidský a myšlenkově podnětný, naplněný různorodým setkáváním tvůrců pořadů s posluchači.

Za členy Klubu vše dobré přejí Kateřina Adámková, Roman Elner, Filip Musil, Jiří Kalibera, Libor Pátý a David Klíma (koordinátor)

Zájemci o dění a členství v Klubu se více dozví ZDE.

autoři: David Klíma , Roman Elner
Spustit audio