Setkání 6. června 2015

21. červen 2015

Dne 6. června 2015 se uskutečnilo Setkání KRAPu v nové Galerii Vinohradská ve Vinohradské ulici díky organizační pomoci Českého rozhlasu. Přítomní členové vyslovili své připomínky k dříve rozeslanému klubovému návrhu programového schématu chystané celoplošné stanice a vyslovili souhlas s předložením tohoto návrhu vedení rozhlasu.

K námi očekávanému projednání návrhu schématu, s jako vždy pozvanými pracovníky rozhlasu a šéfredaktorem Danielem Rausem, však nedošlo, poněvadž den před setkáním se šéfredaktor Daniel Raus se svým týmem ze setkání omluvil s odůvodněním, že koncept, který předložil vedení rozhlasu, zatím nebyl schválen a že je v této věci vedení stanice vázáno mlčenlivostí.

Na Setkání byl vysloven souhlas s klubovým návrhem programového schématu chystané celoplošné stanice.

Další informace o Setkání a KRAPu najdete na naši webové stránce.

David Klíma
koordinátor klubu
email: krap2014@email.cz

autor: David Klíma
Spustit audio