Scriptum – nenápadné úložiště národní paměti

21. březen 2020

Exilová periodika – pařížské Svědectví, římské Studie i Listy, londýnské Rozmluvy, ale také mimo oficiální struktury vytvářené samizdatové časopisy Infoch, Revolver Revue, Host či Pevná hráz.

To vše – a ještě mnohem víc – lze najít na internetové adrese scriptum.cz.

Samizdatová Revolver Revue

Na webu, jehož finální fáze vzniká prakticky na koleně a který využívá řada odborníků, studentů i laiků, lze ovšem najít i řadu dalších exilových i samizdatových časopisů. Dále pak jinde nedostupná oficiálně vydávaná periodika z naší vzdálenější minulosti (to je v přírůstcích na Scriptu poměrně novinka) a k dispozici jsou také některé knihy.  

Zakladatel a provozovatel Scripta badatel Miroslav Svoboda hovoří o unikátním úložišti národní paměti. To navíc už z principu nemůže mít konečnou podobnu, protože chybějících titulů je stále velké množství a exilová ani samizdatová periodika nejsou dodnes stoprocentně bibliograficky zpracována, nehledě na krajanské časopisy či zajímavá periodika ze vzdálené minulosti. 

Obálka undergroundového Vokna č. 4

Unikátní na celém projektu je, že materiály z exilu a samizdatu zpracovávají pro zavěšení na internet pracovníci chráněné digitalizační dílny sdružení občanů Exodus.

Tato organizace sídlící v Třemošné – kterou řídí již zmiňovaný Miroslav Svoboda – na svém webu píše: „Poskytujeme čtyři sociální služby: sociálně terapeutickou dílnu, odlehčovací službu, sociální rehabilitaci a centrum denních služeb. Sloužíme osobám se zdravotním postižením z celé ČR. Provozujeme dvě chráněné dílny: keramickou a digitalizační.“

Propojení kulturní a sociální roviny je přitom zcela unikátní, a to zřejmě celosvětově. A obdobných úložišť mimo naši zemi je jenom několik.

V pořadu hovoří badatel, iniciátor a provozovatel projektu Scriptum Miroslav Svoboda a pracovník chráněné digitalizační dílny Martin Černý.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související