Rekordní vážka

8. březen 2016

Měří jen čtyři centimetry, ale při pátrání po místě, kde by nakladla vajíčka, urazí až 18 000 kilometrů.

Rekordmanem mezi cestovateli živočišné říše je rybák dlouhoocasý. Ptáci hnízdící v Nizozemí se po vyvedení mláďat vydávají na dlouhou cestu, která je zavede až k břehům Antarktidy. Za rok nalétají neuvěřitelných 90 000 kilometrů.

Mezi hmyzem byl za rekordmana dlouho považován tažný severoamerický motýl danaus stěhovavý označovaný také někdy jako monarcha stěhovavý. Ten se na podzim stěhuje z jihu Kanady do Mexika na zimoviště vzdálená až 8000 kilometrů.

Při jarním návratu už danaové tento výkon neopakují. Tah probíhá v několika etapách. Motýli zplodí za léto hned několik generací a každá se posouvá dále na sever. Teď však danaové o svůj rekord přišli. Jeho držitelem se stala malá vážka Pantala flavescens.

Vážka Pantala flavescens se vyskytuje na všech světadílech s výjimkou Evropy a Antarktidy. Vědci tento hmyz dlouho podezírali, že vytváří jednu jedinou globální populaci. Tým vedený Jessicou Wareovou z Rutgers University provedl analýzy dědičné informace vážek odchycených v Asii a v Severní a Jižní Americe.

Jak uvádějí ve studii publikované ve vědeckém časopise PLoS ONE, ani vážky z velmi vzdálených lokalit se od sebe geneticky neliší. Znamená to, že tyto populace jsou navzájem propojené. Vážky musí překonávat velké vzdálenosti a plodit potomstvo s partnery na nově dosažených lokalitách.

Malé vážky využívají větrů, které sezónně vanou v mnoha částech světa. Hmyz vystoupá do výšky nad jeden kilometr a pak se nechává unášet vzdušnými masami. Vážce Pantala flavescens přitom pomáhají široká křídla, do kterých se proud vzduchu opírá. Hmyz díky tomu při letu na velké vzdálenosti uspoří spoustu energie.

Během těchto dlouhých výletů se vážky živí drobnými organismy unášenými vzduchem, tzv. vzdušným planktonem. V tropech tak zřejmě vážky využívají pasátových větrů a přesunů vzdušných mas souvisejících s monzunem. Jessica Wareová a její spolupracovníci jsou přesvědčeni, že například z Indie tak létají vážky přes Indický oceán až do východní Afriky.

Monzunové deště jsou pro vážku důležité i v tom, že po nich zůstávají velké louže a dočasná jezírka, která nabízejí vhodné podmínky pro vývoj jejích larev.

Wareová a její spolupracovníci nabízejí zatím jen nepřímý, i když velmi silný důkaz o rekordních migracích vážky Pantala flavescens.

Sledování vážek na jejich dlouhých letech zatím brání technické překážky. Vážka je příliš malá a přístroje potřebné pro dálkové sledování stále ještě příliš objemné a těžké.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio