Prof. František Šmahel: O Lucemburcích i husitství

24. leden 2013

Vnímání historie se stále vyvíjí. Vždy bude záležet na tom, kdo se bude na různé etapy dějin dívat. Důležitý je nadhled a zkušenost, které prof. Františku Šmahelovi samozřejmě neschází.

Prof. František Šmahel je patrně nejvíc spojován s etapou husitství. Jak si vůbec toto téma mezi všemi našel anebo mu bylo nalezeno? Jak hodnotí stav českého dějepisectví? Jak vnímá lucemburské ženy a levobočky tohoto rodu? Nejen to se dozvíte z pořadu Vstupte! s premiérou 24. ledna od 11 hodin.

Když jsem se s prof. Františkem Šmahelem v závěru prosince sešla v Centru medievistických studií, překvapila mne jeho otevřenost. Zapovídali jsme se, a jeden pořad Vstupte! nemohl nabídnout vše, co jsem o práci a životě prof. Šmahela chtěla znát. Setkáváme se tedy podruhé a navíc i s překvapením v druhé části pořadu v podobě prof. Lenky Bobkové.

Prof. František Šmahel v Centru medievistických studií FF UK

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v 60. letech obhájil doktorskou práci a získal titul kandidáta věd. V roce 1991 se tamtéž habilitoval pro obor starších českých dějin a v roce 1995 byl jmenován profesorem pro české dějiny. Před nástupem na fakultu pracoval jako horník. V letech 1959 – 1963 stál v čele Městského muzea v Litvínově. V následujících deseti letech pracoval jako vědecký pracovník Historického ústavu Československé akademie věd. Další čtyři roky řídil tramvaj, aby se v roce 1980 vrátil jako historik do Muzea husitského revolučního hnutí v Táboře. Od roku 1990-1998 vedl Historický ústav AV ĆR, současně byl vedoucím semináře českých středověkých dějin na FF UK. Šest let stál v čele Centra medievistických studií, kde od roku 2004 působí jako zástupce ředitele. Prof. Šmahel zasvětil svůj život historii pozdního středověku, zvláštně rané české reformaci a humanismu. Rovněž se zabývá dějinami Univerzity Karlovy a pozdně středověké filozofie.

Zítra ve Vstupte!
Páteční autorské Vstupte! se odehraje v režii prof. Stanislava Komárka.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Více z pořadu