Eva Vondráková

25. únor 2013

O talentovaných dětech...

Repríza pořadu

Psycholožka PhDr. Eva Vondráková se narodila v roce 1948 v Praze a studovala psychologii na Filozofické fakultě UK. Pracovala krátce v psychologickém ústavu ČSAV (1974-75), později v Ústavu pro vzdělávání pracovníků ve stavebnictví (1975) a od roku 1976 působila jako školní psycholog v pedagogicko-psychologických poradnách po Praze.

Začala se intenzivně zajímat o problematiku nadaných a talentovaných dětí, z čehož si po listopadu 1989 vypracovala svoji specializaci. Byla členkou mezinárodních sdružení MENSA a ECHA, vystupuje na mezinárodních konferencích jako zástupkyně ČR v této otázce, je autorkou koncepce péče o nadané pro Ministerstvo školství, vyučuje jako lektorka mj. na Pedagogické fakultě UK, ale též ve Společnosti pro talent a nadání, kde je předsedkyní.

Spustit audio

Více z pořadu