Před 70 lety vznikla NDR. Její vůdci až do roku 1989 oddaně věřili v komunismus, říká politolog

7. říjen 2019

Před 70 lety byla na území sovětské okupační zóny vyhlášena Německá demokratická republika, která existovala až do 3. října 1990. A přestože od sjednocení Německa uplynulo již téměř 30 let, rozdíly jsou stále patrné.

Čtěte také

„Je to vidět na tom, jak se v obou částech země diskutuje o různých tématech i na hlasování voličů. Například obrovský úspěch Alternativy pro Německo v několika posledních regionálních volbách na východě,“ uvádí novinář Robert Schuster z Lidových novin.

Zároveň ale podotýká, že Německo nikdy v historii nebylo monolitem a homogenním celkem – velkou roli vždy hrály historické regiony. Rozdíly jsou vidět i mezi jednotlivými částmi bývalé NDR, zatímco na severu byla silnější postkomunistická levice, v Sasku a Durynsku se po roce 1990 obnovila tradice soukromého podnikání.

Srůstání, o kterém mnozí doufali, že už bude po 30 letech ukončeno, tak stále neproběhlo. Ne tak, aby bylo možné říci, že je Německo skutečně sjednocené.
Robert Schuster

Hráz proti revanšismu

Vznik NDR byl podle politologa Lukáše Novotného z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně bezprostřední reakcí na vyhlášení Spolkové republiky v září 1949.

Čtěte také

„Koncem 40. let panovala mezi Sověty a západními spojenci velká nedůvěra, téměř rok trvala blokáda západního Berlína. Situace byla velmi složitá a NDR byla jedním z produktů studené války,“ připomíná historický kontext.

Nový stát sice měl ve svém názvu slovo demokratická, ve skutečnosti tomu tak ale nebylo – nekonaly se v ní svobodné volby a občanská práva byla omezená. Změnu nepřinesla ani smrt sovětského diktátora Josifa Stalina, východoněmecký režim se po ní naopak ještě víc utužil.

Východoněmečtí vůdci jako Walter Ulbricht nebo Erich Honecker byli Sovětskému svazu až trapně oddáni. Ještě v roce 1989 věřili, že se nic dít nebude.
Lukáš Novotný

„V roce 1953 dokonce došlo na území NDR k masivním demonstracím, které byly potlačeny. O nějaké změně situace proto nelze hovořit,“ dodává politolog.

Východní Německo totiž bylo pro Sověty velmi důležité, na jeho území totiž bylo na půl milionu sovětských vojáků: „NDR uváděla do praxe to, co komunismus hlásal v teorii, tedy že jde o obranný val proti západnímu revanšismu.“

autoři: Šárka Fenyková , ert
Spustit audio

Související