Před 125 lety se narodil Ferdinand Peroutka. Poslechněte si ukázky unikátních rozhovorů a komentářů

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Jaroslava Fenclová a Ferdinand Peroutka ve vysílání Svobodné Evropy

Ve čtvrtek 6. února uplynulo už 125 let od narození významného českého novináře Ferdinanda Peroutky. Patřil ke stěžejním osobnostem prvorepublikové žurnalistiky. Po válečném věznění nacisty a krátkém období třetí republiky odešel po únoru 1948 do exilu, kde se výrazně podílel na vzniku a vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa (RFE).

Archiv mnichovské rozhlasové stanice Svobodná Evropa uchávává řadu hodin unikátních rozhovorů, natočených v posledních 15 letech Peroutkova života. Poslechl si je, to nejzajímavější pro vás vybral a v Archivu Plus komentuje publicista Pavel Hlavatý.

Peroutkovy rozhovory

Ferdinand Peroutka

Obsáhlé dialogy mezi Ferdinandem Peroutkou a německým a v Čechách původně tvořícím spisovatelem Johannesem Urzidilem natočila Peroutkova třetí žena Slávka pravděpodobně v roce 1963. Vybrali jsme z nich dvě ukázky věnované vztahu mezi českou a německou literaturou a literárnímu prostředí za první republiky.

V roce 1969 vznikla řada rozhovorů s Ferdinandem Peroutkou, kterou natočil redaktor RFE Zdeněk Eliáš. Tématem byla Peroutkova kniha Budování státu, která vznikala postupně ve 30. letech minulého století a mapovala vznik a počáteční období první republiky. Z cyklu jsme vybrali úryvky věnované dobovému ohlasu tohoto Peroutkova díla a psychologickému pohledu na zvolené téma.

Další řadu rozhovorů s Peroutkou vedl v roce 1969 redaktor Svobodné Evropy Jiří Kárnet. Ta byla věnována počátkům Peroutkovy žurnalistické dráhy, jeho vztahu k ruské kultuře, komunismu a řadě dalších dílčích témat. Z ní jsme zařadili dvě ukázky z pasáže o ruské komunistické revoluci.

Komentáře a pohřeb

Ferdinand Peroutka

Zvukově dochované Peroutkovy komentáře pro Svobodnou Evropu z počátku 70. let načítal tehdy její redaktor Jiří Dostál. Zařadili jsme z nich dva úryvky věnované rozboru různých fází komunistické diktatury a postavení českého spisovatele v exilu.

Poslední nahrávka, ze které jsme čerpali, je záznam pohřbu Ferdinanda Peroutky. Ten se konal 25. dubna 1978 v kostele sv. Jana Nepomuckého v New Yorku. Na varhany hrál významný český exilový skladatel Václav Nelhybel (zařadili jsme alespoň krátkou ukázku).

Promluvili zde tři řečníci: spisovatel a nakladatel Josef Škvorecký, herec a dramatik Jiří Voskovec a lékař, Peroutkův spolužák a dlouholetý přítel Karel Steinbach. Ze všech tří proslovů jsme zařadili alespoň ty nejdůležitější pasáže.

Spustit audio
autor: Pavel Hlavatý

Odebírat podcast

Související