Pražská kavárna neexistuje. Vadí mi, že se prezident vzdává části společnosti, říká Václav Malý

22. listopad 2018

Biskup Václav Malý, jako zakladatel a později i mluvčí Charty 77, v listopadu 1989 hovořil k téměř milionu lidí na Letenské pláni. K lidem promlouvá stále a jeho životním heslem je Pokora a pravda. „Pokory je málo. Spíše je to reklama sebe sama, sebezahledění, zájmy pro sebe, pro své blízké a pro své cíle,“ komentuje současnou politickou situaci host Osobnosti Plus.

Pokora znamená, že se člověk dokáže přiznat ke svým chybám. To mě na veřejné scéně chybí. Málokterý z představitelů dokáže říci: tady jsem se mýlil, ať už z jakýchkoli důvodů. Vždy si vážím člověka, který se dovede přihlásit ke svým omylům,“ říká pomocný biskup pražský.

Za osobnost, která tomu dostála, pak považuje Václava Havla: Byl otevřený, přiznával své chyby, které ho třeba nectily, ale myslím, že to na lidi působilo ozdravným způsobem,“ dodává.

Římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský Václav Malý byl po studiích v Litoměřicích vysvěcen 26. června 1976. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o rok později byl jedním ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 byl zbaven státního souhlasu, od 22. května do 22. prosince 1979 byl bez soudu vězněn, po obvinění z podvracení republiky. V letech 1980–1989 pracoval jako topič a zeměměřičský figurant, zároveň však působil tajně jako kněz a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Rok byl mluvčím Charty 77 (13. ledna 1981 – 7. ledna 1982). Od roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru. V širokou veřejnou známost vešel za sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval velká lidová shromáždění. Byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského fóra. 3. prosince 1996 jej papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl 11. ledna 1997. Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda. Výjma práce v církvi také jezdí po zemích, ve kterých se vyskytují političtí vězni.

Zeman, Babiš a rozdělená společnost

Protipólem prvního polistopadového prezidenta a symbolem současné nepokory jsou pak podle duchovního představitelé státu, předseda vlády Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. „Nechci je kádrovat a hovořím s respektem. Politiku ale nepouštím mimo sebe, snažím se být zodpovědným občanem a sledovat veřejné dění okolo sebe. Vadí mně na těchto dvou osobách, že rozdělují společnost,“ uvádí a pokračuje:

Pan prezident známkuje určitou její část ‚Pražská kavárna‘, ale je to dehonestující označení, neexistující společenství. Vyznívá to jeho výsměchem potom jako spolek naivků, kteří o životě nic nevědí a od kterých se distancuje. To mně vadí.“

Mým biskupským heslem je Pokora a pravda.
Václav Malý

Kázání Piťhy bylo nekřesťanské

Společenský postoj Malého je velmi liberální a navzdory nespokojenosti s předními státními hodnostáři vyzdvihuje trvající demokratické hodnoty.

Rozvrací Istanbulská úmluva rodiny? Při největší fantazii z ní nelze dovodit to, co kázal Petr Piťha, říká právnička

Kněz Petr Piťha získal v roce 2011 z rukou Václava Klause medaili Za zásluhy.

Česká republika měla v první polovině roku ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu, přesněji Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Ta reaguje na skutečnost, že oběťmi domácího násilí jsou ve většině případů ženy. K ratifikaci ale zatím nedošlo.

„Nemám dojem, že zase žijeme v době, před kterou je jen černá budocnost. Stále žijeme ve společnosti, kde se můžeme svobodně vyslovit, říct své ne. Nežiji v zemi, kde bych se cítil ohrožen jednou skupinou lidí. Nemusím souhlasit se všemi postoji, ale vymezovat se a strkat je na okraj, to není křesťanský postoj,“ reaguje biskup současně na radikální a xenofobní kázání pražského kněze Petra Piťhy.

Myslím, že když chce člověk vyjádřit obavy a varování, která jsou třeba i dobře míněna, může je vyjádřit způsobem, který neyvolává jen děs a strach, uzavírá Václav Malý téma.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Dozvíte se ještě, co si Václav Malý myslí o politické negramotnosti v Česku, nebo nakolik by měla církev do vedení státu zasahovat.

autoři: Barbora Tachecí , kte

Související