Rozvrací Istanbulská úmluva rodiny? Při největší fantazii z ní nelze dovodit to, co kázal Petr Piťha, říká právnička

14. říjen 2018

Česká republika měla v první polovině roku ratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu, přesněji Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Ta reaguje na skutečnost, že oběťmi domácího násilí jsou ve většině případů ženy. K ratifikaci ale zatím nedošlo.

Odpůrci dokumentu v čele s katolickou církví tvrdí, že její přijetí rozloží tradiční rodinu. Do kritiky se ve Svatovítské katedrále pustil na svátek sv. Václava Petr Piťha, probošt Kapituly Všech svatých na Hradě pražském a bývalý ministr školství ve vládě Václava Klause v letech 1992-1994.

Dokument označil za diktátorský, autory obvinil z inspirace nacismem a marxismem. Za tyto výroky na něj ve čtvrtek ráno podala Česká ženská lobby trestní oznámení za úmyslné šíření poplašné zprávy. Podle jejích právníků se snažil věřící přesvědčit, že Istanbulská úmluva rozvrací rodiny.

Podobné argumenty, jako ty obsažené v Piťhově kázání, označil úřad vlády v září za mýtus. Jak se k šíření dezinformací s kazatelen staví pražské arcibiskupství?

Piťha chtěl vyburcovat k většímu zájmu o obsah

Čtěte také‚Rodiny budou rozehnány, vezmou vám děti.‘ Za svatováclavské kázání čelí kněz trestnímu oznámení

Biskupský vikář Jan Balík říká, že Piťha čerpal z doprovodného dokumentu k Istanbulské úmluvě a jeho kázání mělo prý vyburcovat posluchače k tomu, aby se zajímali, co úmluva obsahuje. Podle Balíka má každý internet, takže kdo chce, může se informací dopátrat.

„Istanbulská úmluva je zajímavá tím, že už teď existují rozmanité výklady. To je jedno z nebezpečí. Když smlouva nebo zákon obsahuje paragrafy, které se dají vykládat protichůdně, tak je ten dokument nebezpečný a špatný,“ hodnotí vikář.  

Balík říká, že církvi vadí i implementace prvků genderových teorií a uvádí, že biskupové, kteří si nechali udělat právní analýzu, tvrdí, že je Istanbulská úmluva nadbytečný dokument, protože tuto problematiku máme už v zákoně dostatečně zakotvenou. Pro zlepšení situace nabízí církev výchovu.

Zlepšit pomoc obětem

Vrátí nás Istanbulská úmluva do středověku? Nebo konečně přestaneme tolerovat domácí násilí?

násilí - sexuální násilí - znásilnění - domácí násilí

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva, je jablkem sváru mezi Českou biskupskou konferencí a Českou ženskou lobby. Kdo má pravdu? Nebo ji mají obě strany?

Právnička Veronika Ježková, která se věnuje přímé práci s klientkami centra léčby domácího násilí proFem, by stát ratifikací Istanbulské úmluvy řekl, že se staví za oběti domácího násilí, což bude mít dopad i do struktury pomoci.

Nesouhlasí s argumentem, že by nebyla potřeba, protože naše zákony problematiku domácího násilí ošetřují dostatečně. „Není to jen o vymezení určitých násilných činů, určitě nemáme zakotvený trestný čin vynuceného sňatku. Myslím, že je důležité nepohlížet čistě jen na právní sekci.“

Je možné z doprovodného dokumentu, na který se odvolává Petr Piťha, odvodit to, co říkal v kázání? „Podle mě ani při největší právnické fantazii z něj nelze dovodit vůbec nic z toho, co bylo řečeno v rámci kázání,“ odpovídá Ježková.

Poslechněte si celou první část pořadu, která se věnuje mýtům kolem Istanbulské úmluvy. Článek k druhé části pořadu si přečtěte ZDE >>

autoři: Aneta Černá , Adam Šindelář , jpr
Spustit audio