Poučen z předchozích nezdarů schválil ÚV KSČ klíčový dokument Poučení z krizového vývoje. A začaly čistky

11. prosinec 2020

Před 50 lety schválilo nejvyšší vedení komunistické strany (ÚV KSČ) materiál, který byl oficiálním vysvětlením příčin a průběhu pražského jara. Jmenoval se netradičně Poučení z krizového vývoje.

Poučení z krizového vývoje

„Poučení z velkých zkoušek, zápasu i tvrdých bojů zavazuje naši stranu, každého komunistu, každého čestného socialisticky smýšlejícího občana naší země, chránit a rozvíjet socialismus,“ psalo se mimo jiné v tomto 25stránkovém dokumentu.

Poprvé byl představen na plenárním zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa, které se konalo 10. a 11. prosince 1970 v Praze.

Poučení se stalo závazným výkladem dosavadního vývoje československé společnosti. Kdo si alespoň formálně neosvojil jeho základní teze, především tedy názor, že pražské jaro bylo ze Západu podporovanou kontrarevolucí, mohl očekávat kariérní pád a problémy. 

Užitečný dokument?

Československý rozhlas schvalování tohoto dokumentu, i celému jednání ústředního výboru strany, pochopitelně věnoval značnou pozornost. Ve zpravodajských relacích z těchto dnů hovořili o významu Poučení především přední představitelé strany, Značný prostor dostávali také řadoví straníci.

Všichni si pochvalovali, jaký je to užitečný dokument, který konečně vnáší světlo do událostí konce 60. let a odhaluje působení pravicových a antisocialistických sil ve společnosti.

Podle Rozhlasových novin prý podporu Poučení masově vyjadřovaly i celé pracovní kolektivy. Široká veřejnost se s ním mohla seznámit až v polovině ledna, kdy vyšel jako příloha Rudého práva. Později bylo vydáno jako brožura, a potom během období tzv. normalizace ještě několikrát.

Ze strany byly vyloučeny tisíce lidí

Vedle Poučení z krizového vývoje schválilo listopadové plénum ÚV KSČ také dokument O jednotě strany. Stvrdil čistky, které v uplynulých měsících probíhaly. Oficiálně se tomu říkala výměna stranických legitimací, ovšem součástí procesu byly prověrkové komise. Komise zjišťovaly, jak se ten který soudruh nebo soudružka v „krizovém období“ chovali, a zda si tedy zasluhují novou – čili platnou legitimaci.

Čtěte také

Výsledkem bylo vyloučení 67 tisíc členů strany a tzv. vyškrtnutí dalších 259 tisíc. Dalších 147 tisíc lidí vystoupilo dobrovolně. Komunistická strana tehdy přišla o téměř třetinu svých členů.

Jak se psalo v Poučení, ÚV tehdy „očistil své řady od pravicových činitelů. A přijal řadu opatření, která vytvořila potřebnou základnu pro další rozvinutí politického a ideového zápasu, a to za překonání revizionistického a oportunistického balastu. A pro zajištění dalšího zdravého vývoje naší socialistické společnosti.“

Jak v následujících letech obyvatelé Československa viděli, očista od balastu nebyla jen vnitřní věcí strany, ale rozšířila se na celou společnost.

Co v době přijetí Poučení z krizového vývoje vysílal Československý rozhlas, si můžete poslechnout v dalším Archivu Plus.

Spustit audio

Související