Potvrzeno: byly nalezeny ostatky Filipa II. Makedonského

27. říjen 2014

Zevrubné analýzy potvrdily dlouho panující podezření: hrobka objevená v řecké Vergině patří otci Alexandra Velikého.

V roce 1977 se pustil řecký archeolog Manolis Andronikos do vykopávek tzv. Velké mohyly v severořeckém městě Vergina. Našel v ní tři hroby. Jeden byl vykradený zloději a o jeho velkoleposti svědčily jen nádherné malby na stěnách. Druhý hrob zlodějům unikl a zůstal neporušený. Vědci v jeho dvou komorách narazili na spálené ostatky muže a ženy. Jako dary na cestu na onen svět dostali oba nebožtíci stříbrné a bronzové nádoby, zlaté věnce a sarkofágy a dále pak zbraně i brnění. Třetí hrob ukrýval stříbrný sarkofág se spálenými ostatky chlapce a spoustu nádob z nejrůznějších materiálů.

Největší pozornost vzbudil druhý hrob. Nákladná výbava naznačovala, že tu byl pochován někdo velmi vlivný. Někteří vědci sázeli na Filipa II. Makedonského a některou z jeho manželek. Jiní odborníci dávali přednost hypotéze, podle které byl v druhém hrobu Velké mohyly pohřben se svou ženou Eurydikou Filip III. Arrhidaios – syn Filipa II. a nevlastní bratr Alexandra Velikého.

Vstup do nitra Velké mohyly k hrobkám

Tým odborníků pod vedením antropologa Theodora Antikase od roku 2009 ostatky z druhého hrobu intenzivně zkoumá. S pomocí nejmodernějších metod získali vědci o obou nebožtících celou řadu informací. Muž trávil hodně času v sedle koně. Vypovídají o tom zbytky nespálených kostí. Vedl zřejmě rušný život plný bojů. O tom svědčí stopy po mnoha závažných zraněních. Sužoval ho například chronický zánět čelních dutin i dutin přiléhajících k čelisti. Tyto komplikace mohly být důsledkem dřívějšího zranění v obličeji. Z historických pramenů je známo, že Filip II. Makedonský byl v roce 354 př. n. l. zasažen do oka nepřátelským šípem při obléhání města Methone. O oko sice přišel, ale ze zranění se uzdravil a vládl pak ještě dalších 18 let. Filipův život ukončila až ruka vraha během oslav svatby jeho dcery.

Muž z druhého hrobu ve verginské Velké mohyle také trpěl dlouhodobě zánětem pohrudnice. Podle vědců z Antikasova týmu to může mít spojitost s těžkým zraněním klíční kosti, které Filip II. Makedonský utrpěl po zásahu kopím v roce 344 nebo 345 př. n. l. Další stopy po zranění jsou patrné na levé ruce, kde muže zasáhl ostrý předmět, nejspíše meč.
Důležité pro identifikaci ostatků bylo i zjištění, že nebožtíkovo tělo bylo záhy po smrti položeno na hranici a spáleno. Deformace některých kostí lebky dokládají, že na kostech byly v době kremace měkké tkáně. To vylučuje, že by hrob patřil Filipovi III. O něm je známo, že byl nejprve pohřben do země a teprve po nějaké době byly jeho kosti vyzvednuty a spáleny.

Vstup do hrobky Filipa II. Makedonského

O totožnosti muže z druhé hrobky ve Velké mohyle prozradily hodně i ženské ostatky z vedlejší pohřební komory. Této ženě bylo mezi 30 a 34 roky. To vylučuje, že by šlo o manželku Filipa III., která zemřela ještě před dosažením věku 25 let. Zajímavé je, že i kostra této ženy nese jasná svědectví o tom, že trávila hodně času jízdou na koni. Utrpěla zlomeninu levé nohy, která vedla ke zkrácení a celkové deformaci končetiny. V její pohřební komoře se našlo zlaté pouzdro na krátký skytský luk a další zbraně. To by mohlo znamenat, že ostatky patří dceři skytského krále Atea, která po otcově porážce makedonskou armádou v roce 339 př. n. l. žila ve Filipově domácnosti. „Nevíme o jiném králi Makedonie, který by měl podobné kontakty se Skyty,“ říká Theodor Antikas.

Zlatý sarkofág, v němž byly uloženy ostatky Filipa II. Makedonského a králův zlatý věnec

Podle některých historiků poslal skytský král Ateas jednu za svých dcer Filipovi jako projev dobré vůle během pokusů o vyjednávání. Jiní historici ale namítají, že jednání mezi Filipem II. Makedonských a skytským králem Ateem měla silně konfrontační charakter a vyústila v otevřený ozbrojený střet, v kterém Ateas v roce 339 př. n. l. prohrál. Žena z hrobu by tak mohla být jednou z 20 000 skytských žen, které podle dobových pramenů Filip zajal po vítězné bitvě. Tyto ženy uprchly z Filipova zajetí, když makedonské na vojsko během návratu domů napadla početná skytská armáda. Je možné, že jedna ze zajatkyň zůstala s Filipem a žila pak v jeho domácnosti další tři roky až do královy smrti.

Historička Adrienne Mayorová ze Stanfordu předpokládá, že tato žena mohla po zavraždění Filipa spáchat sebevraždu a byla pak pochována společně s králem.

Logo

Zdroj: Archeology - Archaeological Institute of America, Ancient Origins, Discovery News

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio