Politické vraždy, které změnily svět: Martin Luther King – smrt v očekávání

25. listopad 2023

Baptistický pastor, občanský aktivista a nositel Nobelovy ceny míru Martin Luther King byl ve svých devětatřiceti letech zastřelen v roce 1968.

Ačkoliv patřil od dětství k nadaných žákům a později studentům, setkával se opakovaně s rasovými předsudky i přímými projevy rasismu.

Čtěte také

Po úspěšných studiích sociologie a teologie působil jako baptistický pastor v Montgomery v americkém státě Alabama. Zde – spolu s dalšími aktivisty – vedl v letech 1956-57 úspěšný bojkot proti rasové segregaci autobusové dopravy.

Martin Luther King díky tomu vstoupil do širšího povědomí a v roce 1957 se stal prvním prezidentem (kterým zůstal až do své smrti v roce 1968) nově založené organizace Konference křesťanského vedení Jihu, která se stala důležitou součástí širšího afroamerického hnutí za občanská práva ve Spojených státech.

Rasové bouře

King byl zastáncem principů nenásilí (byl velmi výrazně ovlivněn myšlenkami Mahátma Gándího), přitom byl opakovaně pro svou činnost vystaven násilným útokům proti svému domu i sobě samému. Byl rovněž několikrát na krátkou dobu uvězněn. Měl velkou zásluhu na přijetí zákona o občanských právech (1964) a zákona o hlasovacím právu (1965). V roce 1964 obdržel Nobelovu cenu míru. 

Čtěte také

V pozdějším období svého působení se začal více věnovat sociální problematice a opakovaně vystoupil proti americké účasti ve vietnamské válce.

Zastřelen byl 4. dubna 1968 a atentát vyvolal rozsáhlé rasové bouře po celých Spojených státech. Jeho odkaz – byť v poněkud zjednodušené a redukované podobě – byl postupně přijat v širokých vrstvách americké společnosti.

V pořadu hovoří historik Jiří Pondělíček, z archivu Českého rozhlasu zazní hlas Martina Luthera Kinga a dále úryvky z Kingových textů, vzpomínek jeho ženy Coretty a z odborné literatury.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související