Politické vraždy, které změnily svět: Witold Pilecki – ten, který bojoval proti dvěma totalitám

11. listopad 2023

Polský důstojník, odbojář, politický vězeň a zpravodajec Witold Pilecki byl v roce 1948 komunistickým režimem v politickém procesu odsouzen k trestu smrti a zastřelen.

Narodil se v roce 1901 a ještě před maturitou se zúčastnil bojů s bolševiky těsně po obnovení samostatného polského státu v roce 1918. Po škole absolvoval důstojnický kurs a následně hospodařil na rodinném statku. Byl významnou postavou místní komunity a jako důstojník v záloze se účastnil pravidelných vojenských cvičení.

Čtěte také

Na počátku války byl mobilizován a ihned po porážce Polska začíná pracovat v utvářejícím se polském odboji. Dobrovolně přijal úkol nechat se uvěznit v koncentračním táboře Auschwitz, k čemuž došlo v září 1940. Dva a půl roku pracoval v táborovém podzemí a posílal z tábora polskému odboji informace zpravodajského charakteru. Z tábora utekl se dvěma spoluvězni v dubnu 1943. Po útěku dále pracoval v polském odboji.

V roce 1944 se zúčastnil Varšavského povstání, byl zajat nacisty a internován v zajateckém táboře, který byl na konci války osvobozen Američany. Poté se přesunul do Itálie, kde se stal důstojníkem polské exilové armády a na základě svého věznění  zde sepsal svou obsáhlou práci o koncentračním táboře Auschwitz.

Místo posledního odpočinku dosud neznámé

Požádal o vyslání do Polska (kde byl Sověty instalován komunistický režim), kam se dostal přes Německo a Československo v listopadu 1945. Po návratu do vlasti začal budovat menší zpravodajskou organizaci a prostřednictvím kurýrů dodávat polské exilové reprezentaci zajímavé informace.

Čtěte také

Na jaře 1947 byl Witold Pilecki i členové jeho skupiny postupně pozatýkáni, vyslýcháni a mučeni. V politickém monstrprocesu byl Pilecki odsouzen k trestu smrti a zastřelen – místo, kde byly uloženy jeho ostatky, není dodnes známo.

Komunistický režim se po celou dobu své existence v Polsku snažil vzpomínky na něj a na jeho činnost zcela vymazat, přesto byl i v té době v opozičních kruzích připomínán. Po pádu komunismu byl rehabilitován a posmrtně vyznamenán. V současné době je jeho odkaz bojovníka proti nacismu i komunismu v Polsku velmi ceněn.

V pořadu hovoří polský politolog Maciej Ruczaj a zazní ukázky z Pileckého textů i odborné literatury.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související