Plasty znečišťují i subalpinská jezera

8. říjen 2013

Subalpinská jezera vypadají nedotčeně, ale zdání klame. Podle nové studie jsou kontaminována potenciálně nebezpečným plastovým odpadem.

Problém se znečištěním plasty se obvykle spojuje s oceány, které tento materiál rozemílají na kousky a koncentrují v takzvaných odpadkových skvrnách. Výzkum subalpinského Gardského jezera (Lago di Garda) však naznačuje, že se ani zdaleka netýká jen slané vody. Na vědce, kteří zkoumali zdejší úroveň znečištění mikroskopickými částicemi plastů, čekalo překvapení: jejich počet byl srovnatelný se sedimenty z pláží na mořském pobřeží. Je to velmi špatná zpráva, protože se dá předpokládat, že v níže položených sladkovodních tělesech bude koncentrace plastů ještě vyšší.

Voda v Lago di Garda je znečištěna mikroskopickými částicemi plastů

Velikost částic, které pocházejí z Gardského jezera, je taková, že si mohou najít cestu do potravního řetězce. Demonstrovaly to experimenty s uměle připravenými fluoreskujícími částicemi, které v laboratoři dokázaly bez problémů pohltit různé druhy sladkovodních bezobratlých živočichů. Ekologické i ekonomické následky tohoto znečištění jsou zatím nejisté. Plastový odpad si sladkovodní živočichové mohou plést se svou přirozenou potravou. Některé látky spojované s výrobou plastů mohou být karcinogenní, akutně toxické nebo narušovat endokrinní systém. Polymery navíc dokážou adsorbovat hydrofobní organické polutanty a zanášet je do dosud neznečištěných oblastí. Zároveň mohou fungovat jako vektor nepůvodních organismů a nemocí.

Znečištění vody v jezeře Lago di Garda

Zdroj: Current Biology

autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy
Spustit audio