Petr Hartman: Malá firma jako velká záchrana pro Babiše a Čapí hnízdo

13. září 2019

Farma Čapí hnízdo byla malým podnikem a měla na dotaci nárok. Proto je trestní stíhání zastaveno.

Tak vysvětluje Martin Erazím, proč po zhruba čtyřech letech vyšetřování dospěli s podřízeným Jaroslavem Šarochem právě k takovémuto závěru. Stručné zdůvodnění samo o sobě nestačí k  rozptýlení pochybností o tom, zda nebrali ohled na to, že se případ týká premiéra.

Čtěte také

To, že farma Čapí hnízdo měla formálně na dotaci v té době nárok, o tom nikdo nepochybuje. Malým podnikem se však stala až po opuštění koncernu Agrofert. Kdyby v něm farma zůstala, na peníze z Bruselu by mohla zapomenout. Na posouzení policistů bylo, zda vyčlenění z koncernu a po nějaké době návrat do jeho lůna, byly jen shoda okolností.

Po čtyři roky se zdálo, že nikoli. Vyšetřovatelé pracovali s verzí, že putování farmy z Agrofertu do Agrofertu bylo účelové. Sbírali pro to důkazy a chtěli aktéry této kauzy postavit před soud. Státní zástupci Šaroch s Erazímem nakonec dospěli k závěru, že to nepůjde.

Nejenom kvůli velikosti podniku a tím pádem i nároku na dotaci. Také kvůli tomu, že si Agrofert a Čapí hnízdo podle nich nijak nekonkurovaly. To je pravda. Z některých důkazů, které se postupně objevovaly v médiích, vyplývá, že si naopak pomáhaly. Jakoby zůstaly i nadále propojeny, i když formálně spolu neměli mít nic společného.

Státní zástupci a ministerstvo spravedlnosti

Čtěte také

Přesněji řečeno, ten větší podporoval menšího. Třeba při žádosti o úvěry, kdy se Agrofert zaručoval za jejich splácení. Z materiálů týkajících se jednání s bankou pak vyplývalo propojení Agrofertu a Andreje Babiše s Čapím hnízdem. Dokonce se v nich objevuje zmínka o tom, že bez spolupráce s koncernem by farma těžko mohla ekonomicky fungovat.

Za takovýchto okolností se skutečně nedalo hovořit o nějaké konkurenci. V tom mají státní zástupci pravdu. Dalo by se to však vyložit jako potvrzení toho, že vazby mezi Agrofertem a Čapím hnízdem nebyly nikdy de facto přerušeny a tudíž mohlo dojít k dotačnímu podvodu.

Bude zajímavé přečíst si důkladné zdůvodnění, proč státní žalobci dospěli k jinému názoru. Je pravda, že jejich verdikty se musí respektovat. V právním státě tomu nemůže být jinak. Zároveň je však důležité, aby byly důkladně vysvětleny.

Čtěte také

Prozatím tomu tak není. Proto přetrvávají pochybnosti o tom, zda na práci státních zástupců neměly vliv vnější okolnosti. Jednak to, že se případ týká premiéra. Dále skutečnost, že v momentu, kdy dostali od vyšetřovatelů žádost aktéry kauzy obžalovat, došlo k výměně ministra spravedlnosti.

Její načasování se nepodařilo vysvětlit. Těžko se totiž věří tomu, že šlo o shodu okolností. V neposlední řadě se řeší novela zákona o státním zastupitelství. Podle ní by mělo dojít k obměně jeho vedení.

Petr Hartman

To všechno ovlivňuje atmosféru kolem vyšetřování  Čapího hnízda. Pokud bude zastavení trestního stíhání v této věci důkladně a srozumitelně vysvětleno, půjde tvrdit, že na práci Šarocha a Erazíma to nemělo žádný vliv. Do té doby o tom lze pochybovat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Petr Hartman
Spustit audio