Operace mozku při vědomí očima lékaře i pacienta

15. březen 2016

Při operacích bez nadsázky nejsložitějšího lidského orgánu mozku pomáhají lékařům moderní technologie včetně různých snímkovacích procedur. Přesto jsou nedokonalosti funkčního vyšetřování důvodem, proč je třeba během některých operací mozku počítat se spoluprací pacienta při vědomí.

A protože mozek samotný nemá žádná čidla doteku nebo bolesti, je možné pacienta během operace mozku probudit. To ale komplikuje fakt, že nelze předpovědět, jak se zásah do některých mozkových oblastí projeví u konkrétního člověka. Každý člověk je jedinečný, a bude proto reagovat různě.

„Znalost pacienta je zde velmi významná,“ uvedla v Magazínu Leonardo neuropsycholožka Lenka Krámská.

Je to proto, aby lékaři provádějící operační zásah dokázali rozlišit, kdy už dochází k nějaké zvláštnosti, patologii v projevu, a kdy nikoli.

Proto je důležitá přípravná předoperační fáze, kdy je pacient velmi podrobně neuropsychologicky vyšetřen, jsou zhodnoceny jeho poznávací schopnosti jako je paměť, řeč, pozornost a vnímání.

Zkoumá se také jeho osobnost, to jak zvládá stresové situace, jestli netrpí emočními poruchami jako jsou úzkost, deprese a podobně.

„Pak už záleží na tom, ve které oblasti mozku se například operovaný nádor nachází, a které psychické funkce budou pravděpodobně ohroženy,“ vysvětlila lékařka.

Čtěte také

Pokud se tumor nachází například v centru řeči, lékaři se zaměřují na hodnocení pojmenování předmětů. „Pacient má třeba za úkol počítat nahlas,“ upřesnila Krámská.

„Ještě před zákrokem probíhá takzvaný brainmapping, kdy jsou stimulovány určité oblasti, které by mohly být potenciálně zákrokem ohrožené,“ popsala pečlivou přípravu neurochirurgů lékařka.

Své zkušenosti s mapováním a dočasným odpojováním mozkových oblastí popisuje pacient, který v Nemocnici Na Homolce nedávno podstoupil operaci mozku při vědomí.

„Dostal jsem slovní úkoly, na ty jsem odpovídal, četl jsem z připravených kartiček. A v jednu chvíli to nešlo vůbec vyslovit a nemohl jsem to vůbec říct. I kdybych chtěl, tak to prostě nejde,“ vylíčil své zážitky z operace mozku při vědomí pan David.

S pacientem je veden už před operací rozhovor. „Jsme domluveni, o čem budeme mluvit. Ptáme se na konkrétní detaily, abychom ověřili, zda si skutečně vybavuje potřebné informace správně,“ říká neuropsycholožka.

Pacient dále plní různé úkoly zaměřené na pojmenování a porozumění, i na výbavnost z různých typů pamětí.

„Resekce pokračuje, a ve chvíli, kdy dojde k jakýmkoli změnám ve výkonu pacienta, zákrok je přerušen. Skutečně se mohou objevit poruchy artikulace, porozumění, pojmenování a tak dále. V tuto chvíli je pacient znovu přetestován, uveden zpátky do anestezie, a zákrok je dokončen,“ shrnula Lenka Krámská.

autoři: mas , oci
Spustit audio