Odkud jsme se vzali my Evropané?

Nalevo lebka neandrtálce, napravo raného Homo sapiens
Nalevo lebka neandrtálce, napravo raného Homo sapiens

Moderní lidé přišli do Evropy asi tak před 45 tisíci lety. Nová studie dokládá, že po poslední době ledové se i na naše území vracely populace, které tu už jednou byly.

Jedna kultura moderních lidí osídlila Evropu před 33 tisíci lety, další, známá i z našich zeměpisných šířek, se tu objevila před 19 tisíci lety.

„Evropa je terčem migrací už od pravěku,“ vysvětluje antropolog Viktor Černý, který zkoumal kosterní pozůstatky paleolitických lovců a sběračů.

Připomíná, že když přišli před 45 tisíci lety do Evropy první moderní lidé, už měli za sebou křížení s neandertálci. Ti také tou dobou ještě v Evropě žili.

Návrat populací

Původně vědci předpokládali,, že se v Evropě různé populace Homo sapiens střídaly.

Nová studie publikovaná týmem vědců z několika zemí světa dokládá, že moderní lidé, kteří do Evropy přišli z jihovýchodu, zřejmě nevytlačili “starousedlíky” úplně.

Genetický rozbor koster z belgické jeskyně Goyet prokázal, že vracející se lidé z této části Evropy neodešli úplně. Jen se na pár tisíc let “uklidili,” například na Iberský poloostrov.

„Byli to trochu jiní lidé, než ti, kteří tu zůstali a navzájem se začali se mísit,” vysvětluje antropolog.

Asijští pastevci

Vracet z jižních krajů se moderní lidé začali až poté, co začal ledovec ustupovat na sever.

Poslední doba ledová vrcholila před 18-23 tisíci lety, návraty autoři studie datují do období před 15 000 lety.

Před asi tak 9000 lety pak do Evropy začali přicházet z Blízkého východu první zemědělci a před 4500 lety k pestrosti evropských genomů přispěli pastevci z asijských stepí.