Nové nejtěžší prvky v periodické tabulce

3. červen 2011
Monitor

Součástí periodické tabulky chemických prvků se oficiálně staly dva super těžké prvky s atomovými čísly 114 a 116.

Důkazy o existenci obou (zatím bezejmenných) prvků přicházely řadu let, ale oficiální status od Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii IUPAC získaly teprve tento týden. Oba prvky vznikly v urychlovači částic, kde do sebe vědci nechali narážet jádra lehčích prvků. Prvek 116 je výsledkem kolizí mezi jádry prvku curia s atomovým číslem 96 a vápníku s atomovým číslem 20. Jádra zatím nejtěžšího prvku periodické tabulky 116 existovala jen několik milisekund. Poté se rozpadla na alfa částice (tvořené dvěma protony a dvěma neutrony) a na jádra prvku 114. Ten se podařilo připravit také přímým „ostřelováním” jader plutonia s 94 protony jádry vápníku.

Ani prvek 114 však neměl příliš dlouhého trvání a za polovinu sekundy se rozpadl na prvek kopernicium se 112 protony, který byl do periodické tabulky zařazen teprve v roce 2009. Množství nově vzniklých prvků bylo příliš malé na to, aby mohli vědci studovat jejich chemické vlastnosti. Objev je však významný z hlediska takzvaného ostrova stability - oblasti periodické tabulky, ve které by super těžké prvky měly být stabilnější než jejich sousedé.

Zdroj: Pure and Applied Chemistry

autor: redakce ČRo Leonardo
Spustit audio

Více z pořadu