Mozková mrtvice hrozí i dětem, zvládají ji ale zásadně lépe, vysvětluje neurolog

12. březen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Mozek

Dětský mozek je schopen se vypořádat i s mozkovou mrtvicí, zatímco pro dospělé je to jedna z hlavních příčin úmrtí. O cévních mozkových příhodách u dětí hovořil v Magazínu Leonardo neurolog Pavel Kršek z Fakultní nemocnice Motol.

„Zatímco u dospělých pacientů ročně zaznamenáme desítky tisíc případů mozkových příhod, u dětí odhadujeme jednotky až desítky případů ročně. Je ale vhodné, aby pediatři měli povědomí o tom, že i zde se cévní mozková příhoda vyskytuje,“ uvedl lékař.

Mezi hlavní příčiny těchto příhod patří u dětí především ty vrozené. „Ve skupině do 10 let věku hrají velkou roli zánětlivé procesy. Převládající je cévní mozková příhoda v důsledku planých neštovic. V zanedbatelném procentu případů zde mohou nastat různé komplikace, včetně právě zánětu cévní stěny a vzniku trombu.“

Podobná situace je i u dětí se srdečními vadami nebo po operacích srdce. „Jde o skupinu dětí, které se léčí s jiným závažným onemocněním. Ti jsou pak ve větším riziku dalších komplikací, včetně cévních mozkových příhod.“


„Dětský mozek je úžasný v tom, jak se s poruchami a postiženími mozkové tkáně dokáže vyrovnat. Sledujeme dlouhodobě skupinu dětí s prodělanou cévní mozkovou příhodou na nejrůznějším podkladě a v nejrůznějším věku. Většina těchto dětí má dlouhodobě zcela minimální neurologický deficit. To je opravdu obrovský rozdíl oproti dospělým pacientům.“

„U starších dětí a mládeže hrají velkou roli získané faktory. Jedním z nich je kouření, protože u kuřáků je riziko cévní mozkové příhody zvýšeno, druhým faktorem je také užívání perorální antikoncepce. Obvykle ne sama o sobě, ale v kombinaci třeba s kouřením a třeba zatím neodhalenou genetickou dispozicí.“

I v akutní péči o dětské pacienty postižené cévní mozkovou příhodou platí stejná pravidla jako pro dospělé, zvláště okamžitý zásah. „Do těch 6 hodin je možné účinně zasáhnout a předejít dlouhodobým a často nevratným následkům. I tady platí, že pokud spadne koutek, je problém s hybností v polovině těla, okamžitě volat rychlou záchrannou pomoc.“

„Procento přežití cévní mozkové příhody je v dětském věku velké. Mohu říci, že u těchto pacientů jsou fatální průběhy cévních mozkových příhod absolutně ojedinělé,“ ujistil neurolog.

I u dětí však dlouhodobá péče vyžaduje rehabilitaci. „Voláme na pomoc fyzioterapeuty, ergoterapeuty, případně i logopedy, aby začali velmi šetrně, ale čím dál tím intenzivněji s dítětem pracovat.“

„Plasticita mozkové tkáně je schopnost té tkáně, která nebyla poškozena, přebírat a nahrazovat funkce té, která utrpěla postižení. To je ale výrazně závislé na podnětech a je to o schopnosti učení se nových věcí. Rehabilitace je metodou, jak tyto přirozené procesy mozkové tkáně podpořit,“ shrnul Pavel Kršek.

autoři: mas , oci
Spustit audio