„Moravská Amazonie“ má svou interaktivní mapu. Vědci ji zkoumali 11 let

27. červenec 2017

Celých jedenáct let mapovali čeští přírodovědci jednu z nejvýznamnějších přírodních oblastí u nás. Výsledkem je interaktivní mapa, která detailně odhaluje přírodu tzv. Moravské Amazonie v lužních lesích na jižní Moravě.

Nejvíc je překvapila přítomnost jednoho z vůbec nejvzácnějších evropských brouků, a to dřevomila rakopus pyrenea. Ten se totiž nachází skutečně jen v několika místech Evropy. Vědci ale objevili třeba i rýhovce pralesního, tesaříka obrovského nebo tesaříka alpského. Všechny nálezy jsou zanesené do přehledné interaktivní mapy.

Protože data sbírali entomologové, mapa zobrazuje hlavně výskyt vzácných druhů brouků vázaných na specifické přírodní podmínky.


Moravská Amazonie je oblast lužních lesů řek Dyje a Moravy, které jsou samy o sobě velice zajímavé. Pro mnoho druhů jsou to ta nejrozmanitější místa jejich výskytu, proto název Amazonie. Velmi významná je například pro ptáky nebo i ryby.

Ve druhé části terénního výzkumu se vědci zaměřili na obrovské staré stromy. Jak vysvětlil vedoucí výzkumného projektu Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra AV, některé druhy brouků žijí jen ve starých a mohutných stromech, a to hlavně v dubech a v jilmech.

Na těchto stromech může až po stovky let probíhat víceméně nerušený vývoj. Problém je ale v tom, že velkých samotářských stromů rychle ubývá. Interaktivní mapa ukazuje, kde přesně se mohutné stromy nacházejí a v jakém stavu aktuálně jsou.

Podle Čížka se tato oblast s jinou oblastí České republiky porovnat nedá, protože se zde nacházejí biologicky nejrozmanitější lesy u nás. Z pohledu brouků snesou srovnání snad jen s polským Bělověžským pralesem nebo s lesy u chorvatských řek Sávy a Drávy. Chráněna jsou asi dvě procenta z celkové rozlohy tohoto území.

autor: ošv
Spustit audio